• Gustaf Joelsson

    Gustaf Joelsson är 48 år och specialistsjuksköterska inom psykiatri. Han bor i centrala Sundbyberg.

    – Jag bor i Centrala Sundbyberg och är kristdemokrat för att jag ser kristna värderingar som viktiga för vårt samhälle. Det handlar om frihet och ansvar, men också omsorg om den svage.

    – Jag vill att Sundbyberg utvecklas, men att också att vi får en blandad arkitektur och tillräckliga torg och grönområden i centrala Sundbyberg. Även i andra delar av Sundbyberg behöver vi värna grönområden och parker.