• Yvonne Åhlberg

    Yvonne Åhlberg

    Yvonne Åhlberg är 69 år, bor i Lilla Alby och jobbar inom vården. Hon sitter som ersättare i äldrenämnden. Mail: yvonne.ahlberg(at)comhem.se

    – Jag har bott i Sundbyberg i 47 år och är engagerad i Kristdemokraterna för att jag vill se mer av den kristna värdegrunden i Sverige. Barnen är våra viktigaste investeringar, och därför behöver föräldrar mer tid tillsammans med barnen för att bygga upp tillit, trygghet och glädje och fostra barnen till goda ansvarstagande samhällsmedborgare som respekterar sig sig själva och sina medmänniskor. I detta långsiktiga arbete föräldrar, förskola, skola och andra vuxna delta.

    – I Sundbyberg vill jag värna om förskolemiljö, boendemiljö, grönområden och ha fler träd och buskar. Vi ska bygga vackert och pietetsfullt för medborgarna med bra tillgänglighet för alla åldrar. Bygg upp scenen igen i Tuvanparken!