• Bengt Sjöholm

    Bengt Sjöholm

    Bengt Sjöholm  är ersättare i kommunfullmäktige för partiet. Han är vår representant i Grundskole- och gymnasienämnden samt Norrenergi AB. Bengt är IT-ingenjör och jobbar som storkundsansvarig hos en teleoperatör. Han bor med sin fru och sina två barn i Ursvik. Bengt är på fritiden söndagsskollärare i Centrumkyrkan. Han tar gärna en tur med motorcykeln och är idrottsintresserad. Mail: bengt.sjoholm(at)sundbyberg.se

    – Jag flyttade till Sundbyberg för 18 år sedan, och var lite tveksam först men min fru som ville flytta hit hade rätt. Sundbyberg är en jättebra plats att bo på och där det är lätt att känna sig hemma tack vare det lilla formatet. Det finns småstad och grönytor, som är viktiga för en rik fritid, inte minst Ursviksskogen som sträcker sig från Ursvik till Kymlinge. Dessa måste vi bevara.

    – Jag blev Kristdemokrat för att det är det enda partiet som har de värderingar som jag bär på. Det viktigaste är att se varje unika människa och inte bara ett kollektiv. Vi har både rättigheter och skyldigheter, som står ärlighet och etik. Med människan i centrum så finns det möjligheter för ett ”mjukare” samhälle där alla får plats efter sina förutsättningar.

    – Tryggheten är det absolut viktigaste för invånarna och det gäller speciellt våra unga. Det finns tyvärr negativa gängkulturer där man rånar andra unga och utsätter dem för hot. Här måste vi få till ett förebyggande arbete för att bryta negativa miljöer. Här behövs också de ideella föreningarna.