• Maria Bohman

    Maria Bohman Kreij

    Maria Bohman Kreij sitter i kommunfullmäktige och är förskolenämndens 2:e vice ordförande. Hon sitter även i styrelsen för Stadshus AB som är moderbolaget för alla bolag i staden. Maria har tidigare varit partiets kommunalråd med ansvar för äldrefrågor och även suttit i kommunstyrelsen samt två av dess utskott. Hon har arbetat större delen av sitt liv inom resebranschen. Maria sjunger i kör och älskar Sundbyberg för dess småstadskaraktär som är unik för Storstockholm. Mail: maria.bohman(at)sundbyberg.se Telefon: 08-7068391

    – Jag flyttade till Sundbyberg 2004 efter att ha bott i Stockholms innerstad i 20 år. Den lilla ”småstaden” så nära Stockholm är befriande, enkel att greppa och nära till allt. Allt är nära, på vår balkong på Sturegatan kunde man se utbudet av affärer och restauranger

    – Jag är kristdemokrat på grund av närheten och känslan till den lilla människan. Vårt parti är det enda som bygger sin politik på värderingar som grundar sig i vårt kristna arv och kultur. Människors lika värde, vikten av ett starkt civilsamhälle och att vi ska hjälpa dom som är i behov av hjälp. Alla vi som kan ska ta ansvar för oss själva och våra nära.

    – Jag vill slå vakt om Sundbybergs småstadskänsla i alla beslut vi fattar som rör utbyggnad och förtätning. Mitt stora engagemang har jag för våra seniorer och att dom ska ha det bra. Ett bra boende, vårdboende när så behövs, mellanboende när ensamheten blir för stor. Alla aktiviteter som vi erbjuder via träffpunkter kan hela tiden utvecklas. Närstående till sjuka ska ha avlastning från sin tuffa uppgift. I allt vi gör ska både hjärta och hjärna finnas med.