• Gunhild Manell

    _D6B1305

    Gunhild Manell

    Gunhild Manell är civilekonom och arbetar med redovisning. Hon har tre barn och bor i Rissne, Sundbyberg. Hon sitter för Kristdemokraterna i Lokalfastigheter AB och Funktionsrättsrådet. Hon är intresserad av familjefrågor och ekonomi. Mejl: gunhild.manell(at)sundbyberg.se