• Gunhild Manell

    _D6B1305

    Gunhild Manell

    Gunhild Manell är civilekonom och arbetar med redovisning. Hon har två små barn och bor i Rissne, Sundbyberg. Hon sitter för Kristdemokraterna i Fastighets AB Förvaltaren och dess dotterbolag och är intresserad av familjefrågor och ekonomi. Telefon: 08-42018100 Mejl: gunhild(at)manell.net