• Borgerligt styre i Tingsryd

  Det blir maktskifte i Tingsryds kommun när ALLIANSEN (M, C och KD) bildar minoritetsstyre på 15 mandat.

  Förhandlare för den nya Alliansen i Tingsryd – Mikael Andersson (C), Anna Johansson (C), Jörgen Kennedy (M), Åke Nyberg (M), Birgitta Arvidsson (KD) och Fredrik Heinvall (KD) – utanför Korrö Café och Restaurang vid torsdagens pressträff.

   

  Kristdemokraterna i Tingsryd känner glädje och tillförsikt i den nya koalition som presenterades under torsdagsförmiddagen den 13 oktober vid Korrö. Det har under förhandlingarna visat sig att de tre partierna i Alliansen (M, C och KD) har en stor samsyn vilket bådar för ett gott samarbete.

  – Vi har en gemensam inställning att få detta att fungera, säger Birgitta Arvidsson (KD).

  – Personkemin har varit rätt hela tiden. Vi har inte hittat någon fråga ännu där vi har stora meningsskiljaktigheter, säger Anna Johansson (C).

  – Vårt mål är att i det besvärliga parlamentariska läge som nu råder, bilda ett minoritetsstyre. Utifrån att det finns ett vänsterblock, en högersida och en Allians så tror vi att Alliansen kan vara den mitt som har minst svårt att hitta vägar fram för att det skall kunna bedrivas en aktiv sakpolitik. Detta gynnar Tingsryds invånare under denna mandatperiod, säger Jörgen Kennedy (M)

  – Vi måste ödmjukt konstatera att ingen sida kan göra någonting helt själv utan är beroende av att samverka med någon annan. Vi förstår att alla är mer eller mindre missnöjda med den situation som nu råder men vi tror att alla, när den största besvikelsen lagt sig, ska kunna fokusera på att bedriva en ansvarsfull politik för våra kommuninvånares bästa. Vi i Alliansen skall försöka göra det, fortsätter Jörgen Kennedy (M).

  Näringslivet är en viktig fråga för Alliansen, det är företagen som är kugghjulen i ett framgångsrikt näringsliv som ger jobb och välfärd för alla invånare i Tingsryds kommun.

  – I Tingsryds kommun där vi verkar och bor över HELA dess yta, ska det finnas möjligheter för utveckling och innovation. Här ska samhörighet mellan företagare och kommun växa, säger Anna Johansson (C).

  En annan viktig fråga  är att Tingsryds kommun ska bli en ännu mer attraktiv kommun att flytta till och jobba i.

  – Tingsryds kommun blir attraktiv genom att ha god service inom kärnverksamheterna skola, vård och omsorg för alla kommuninnevånare. Det är viktigt för oss i Kristdemokraterna att vi har en skola med hög kvalitet och att våra elever får möjlighet att nå sina mål, säger Birgitta Arvidsson (KD).

  – Det är viktigt att alla medarbetare inom omsorgen ska ha bra och tillräcklig medicinsk kompetens. Vi vill också att alla medarbetare och förtroendevalda i kommunen ska vara goda ambassadörer för vår kommun, fortsätter Birgitta Arvidsson (KD).

   

  Se Smålandspostens sändning från presskonferensen här >>

  Lyssna på P4 Kronoberg: Allianstrion vill ta över styret i Tingsryd >>