• KD’s yttrande angående ny multisportarena

  Kristdemokraterna i Tingsryd tar ansvar och vill utreda alternativ innan beslut om ny multisportarena tas. Här kan du läsa kristdemokraternas yrkande, som också innehåller vår sammanfattning av kommunens utredning.

  Efter att ha tagit del av handlingarna till KF 2018 09 03 vill Kristdemokraterna lämna följande yttrande ang ny multisportarena i Tingsryd: Vår utgångspunkt är att det SKA finnas en ishall i Tingsryd. Det finns en lång tradition i Tingsryds kommun av ishockey, man har en sto...

 • Regional utbildning i Hässleholm

  Idag deltog Anette Weidenmark och Stefan de Goede i Kristdemokraternas regionala utbildning i Hässleholm. Under dagen gick vi igenom kommunikationsstrategi och partidelningsförnyelse samt presenterade partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson partiets fyra prioriterade områden:

  1. Familjen

  Familjen är den viktigaste enheten i samhället. Familjer ser olika ut men är alltid viktiga. Vår familjepolitik syftar till att stödja familjerna utifrån deras olika behov, möjliggöra mer tid för ba...

 • KD-Kronoberg gör studiebesök i riksdagen

  Stefan de Goede (KD/KDU) från Tingsryd följde med på studiebesök till riksdagen tillsammans med andra KD-politiker från Kronobergs län. ”Vi har bl.a träffat riksdagsledamoten Annika Eclund och diskuterat skolfrågor samt en fantastisk guidning i riksdagen. Vi fick även träffa partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson och Emma Henriksson, ordförande i socialutskottet.” säger Stefan.

 • Anette Weidenmark invald i Kronobergs distriktsstyrelse

  Vid dagens distriktsstämma talade Stefan Attefall om Kristdemokratisk ideologi. Vid stämman invaldes Anette Weidenmark sedan som ordinarie ledamot i Kristdemokraternas distriktsstyrelse för Kronobergs län. Marianne Bergström valdes som suppleant. Anette valdes även som förste suppleant till rikstinget, vilket innebär att Anette åker till KDs riksting den 25 april där ny partiledare och ny partistyrelse kommer att väljas.

 • KDK- Kristdemokraternas kvinnoförbund

  Vid årsmötet för Kristdemokraternas kvinnoförbund invaldes Anette Weidenmark som ny styrelseledamot för distrikt Kronoberg