• KD’s yttrande angående ny multisportarena

    Kristdemokraterna i Tingsryd tar ansvar och vill utreda alternativ innan beslut om ny multisportarena tas. Här kan du läsa kristdemokraternas yrkande, som också innehåller vår sammanfattning av kommunens utredning.

    Efter att ha tagit del av handlingarna till KF 2018 09 03 vill Kristdemokraterna lämna följande yttrande ang ny multisportarena i Tingsryd: Vår utgångspunkt är att det SKA finnas en ishall i Tingsryd. Det finns en lång tradition i Tingsryds kommun av ishockey, man har en sto...

  • Hur ska vi tillsammans göra för att utveckla handel och centrumkärna i Tingsryd?

  • KD-Kronoberg gör studiebesök i riksdagen

    Stefan de Goede (KD/KDU) från Tingsryd följde med på studiebesök till riksdagen tillsammans med andra KD-politiker från Kronobergs län. ”Vi har bl.a träffat riksdagsledamoten Annika Eclund och diskuterat skolfrågor samt en fantastisk guidning i riksdagen. Vi fick även träffa partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson och Emma Henriksson, ordförande i socialutskottet.” säger Stefan.