KD bildar koalition med C, MP och S.

Nu är det klart! Kristdemokraterna bildar koalition med S, MP och C. Det hör inte till vanligheterna att just en koalition har denna sammanhållning. Efter detta val är det heller inte ovanligt. Ett tiotal kommuner har bildat exakt samma koalition och flera har blocköverskridande koalitioner i liknande formation. Vad det handlar om är att kunna bilda en stark majoritet för att kunna ta ansvar och leda det kommunala arbetet.

För åtta år sedan fick just vår kommun ett valresultat där de båda blocken blev lika stora och ett parti, SD blev vågmästare. Under de åtta månader som gick innan FP gick över blockgränsen så lekte SD ledamoten ”varannan gång leken” med kommunfullmäktige. Varannan gång röstade SD på Alliansen och varannan gång på de rödgröna. Det gick helt enkelt inte att vare sig planera för den kommunala verksamheten eller att som ledning förutse vare sig ekonomi eller uppdrag. Så vill vi inte ha det igen. Därför samrabetar vi nu i den nybildade koalitionen.

Kommunstyrelsens ordförande blir socialdemokraten, Camilla Jansson och förste vice ordförande blir Janne Stefanson, KD. Kristdemokraterna blir också förste vice ordförande i kommunfullmäktige, Jan-Erik Björk, och Tina Teljstedt får fortsatt förtroende som ordförande i Socialnämnden.

Kristdemokraterna kommer att arbeta i samtliga nämnder och styrelser för den politik vi nu har enats om att driva. Det är med inslag från alla de fyra partierna.

En spännande mandatperiod väntar med många utmaningar i en av Stockholms län mest expansiva kommuner, Upplands-Bro kommun.