• Nämnder, styrelser och utskott är valda!

  Nu är alla deltids- och fritidspolitiker för KD valda för de närmsta fyra åren. Vi gläds åt många och betydande uppdrag med många aktiva både väl kända och nya. Det här ska bli skoj!

  Ordförande i AB Upplands-Brohus styrelse är Jan-Erik Björk

  Ledamot i Utbildningsnämnden är Ingvar Landälv och ersättare Gunilla Nyberg.

  Ledamot i Kultur o Fritidsnämnden är Linus Stefansson och ersättare Sofia Nordell-Ogestam.

  Ledamot i Bygg och Miljönämnden är Jarl Teljstedt och ersättare Jan-Erik Björk.

  Vice ordförande i Tekniska nämnden är Karl-Erik Lindholm och ersättare Per-Erik Nordell.

  Ledamot i Socialnämnden är Daniel Spagnolo och ersättare Marlene Juthstrand.

  Ordförande i Äldreomsorgsnämnden är Tina Teljstedt, ersättare Marianne Manell.

  Ledamot i Gymnasienämnden är Anna-Maj Lilly och ersättare Ylva Henriksson.

  Ledamot i Kommunstyrelsen är Janne Stefanson, Jan-Erik Björk och ersättare är Karl-Erik Lindholm.

  Ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet är Janne Stefanson och ersättare är Karl-Erik Lindholm.

  Ledamot i Trygghetsutskottet är Janne Stefanson och ersättare är Jan-Erik Björk.

  Ordförande i UB Kommunföretag AB är Janne Stefanson.

  Ledamot i AB UB Kommunfastigheter är Jan-Erik Björk.