• God Jul och Gott Nytt År

  GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
  Vi önskar alla Kristdemokrater i Upplands-Bro en riktigt God Jul.  

  Vi har precis beslutat om nästa års Verksamhetsplan (Budget och Mål). Våra mål bygger mycket på trygghet och valfrihet. Det gäller utbildningsverksamheten, äldreomsorgen och samhällsbyggnadsfrågorna. Ja egentligen allt vi sysslar med!

  Vi har passerat 28.550 invånare i november och är därmed en av landets snabbast växande kommuner.

  Efter valet bildades Alliansen som det största blocket i Upplands-Bro. Det saknas två mandat till egen majoritet vilket kräver av oss att arbeta mer blocköverskridande än brukligt. Och det behöver inte vara fel. Med tanke på att vi och centerpartiet har samarbetat under föregående mandatperiod med socialdemokrater och miljöparti kan vi hoppas på god förståelse under den här mandatperioden för varandras mål och beslut. Detta gäller även om de deklarerat att de inte är några stödpartier för Alliansen. Vi hoppas alltså att vi ska lyckas med det som riksdagen har så svårt att lyckas med.
  För Kristdemokraterna är intresset bland väljare och opinion större än tidigare. Mätningarna visar på ett ökat stöd. Tyvärr måste man väl säga att det samtidigt går dåligt i opinionen för de partier vi brukar samarbeta med på riksplanet och därför är avståndet till de rödgröna fortsatt vikande.

  Våra frågor på både det kommunala planet och riks är fortsatt dominerande. Bristerna i sjukvården fortsätter! Behovet av fler äldreomsorgsplatser är på väg att lösas lokalt!
  Vi har gott hopp att kunna välkomna Engelska skolan till Trädgårdsstaden i Bro redan Ht 2021. Och vi har planering för fler skolor, fler förskolor och fler Trygghetsboenden.

  För Kristdemokraternas del är Janne Stefansson, kommunalråd med ansvar för Samhällsbyggnadsutskottet, Jan-Erik Björk, ordförande i Upplands-Brohus AB samt vice ordförande i Kommun-fullmäktige. Tina Teljstedt är nyvald ordförande i Äldre och Omsorgsnämnden och Karl-Erik Lindholm vald till vice ordförande i Tekniska nämnden.

  Följande val av ledamöter och ersättare är gjorda för KD 2019-2022:
  Kommunfullmäktige: Jan-Erik Björk, Janne Stefansson, Tina Teljstedt, Karl-Erik Lindholm, Marlene Juthstrand

  Kommunstyrelsen: Janne Stefansson, Jan-Erik Björk, Karl-Erik Lindholm Trygghetsutskottet: Janne Stefansson och Jan-Erik Björk Samhällsbyggnadsutskottet: Janne Stefansson och Karl-Erik Lindholm

  Utbildningsnämnden: Ingvar Landälv och Gunilla Nyberg Gymnasie- och arbetslivsnämnden: Anna-Maj Lilly Socialnämnden: Daniel Spagnolo och Marlene Juthstrand

  Äldre- och omsorgsnämnden: Tina Teljstedt och Marianne Manell

  Tekniska nämnden: Karl-Erik Lindholm och Per-Erik Nordell

  Kultur och Fritidsnämnden: Linus Stefansson och Sofia Nordell-Ogestam

  Bygg och Miljönämnden: Jarl Teljstedt och Jan-Erik Björk

  Upplands-Bro Kommunföretag AB: Janne Stefansson

  AB Upplands-Brohus: Jan-Erik Björk

  Upplands-Bro Kommunfastigheter AB: Jan-Erik Björk

  Vill Du följa vårt lokala arbete så hänvisar vi till vår facebooksida samt hemsidan: wp.kristdemokraterna.se/upplands-bro Boka gärna in datumet 14/2 2019 kl 18.30 och vårt Årsmöte. Polisen och landstingspolitikerna Fredrik Wallén talar över ämnet ”från Gängkriminalitet till Färdtjänst”.
  Upplands-Bro den 20 december 2018.
  Jan-Erik Björk Janne Stefanson Tina Teljstedt Karl-Erik Lindholm Marlene Juthstrand