• Förbifart Tegelhagen och GC väg från Säbyholm

  Beslutat på Samhällsbyggnadsutskottet 13 april 2022:

  Förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden /Kvista – Rondellen

  Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag skyndsamt utreda lämplig sträckning samt att genomföra en förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden/ Kvista-Rondellen. Kostnadsberäkning, förslag på finansiering samt genomförandetid ska redovisas. Uppdraget ska återrapporteras till SBU.

  Förprojektering av väg som ansluter Rösa...

 • Nytt äldreboende planeras i Trädgårdsstaden

  Ledamotsinitiativ ‐ Direktmarkanvisa byggrätter för trygghetsboende och vård- och omsorgsbostäder till Odalen Kommunen har antagit den detaljplan för området som benämns ”Trädgårdsstaden etapp 1”. Odalen har visat intresse för kommunen i avsikt att bebygga delar av området, med trygghetsbostäder samt ett vård‐ och omsorgsboende. Med hänvisning till ovanstående ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att möjliggöra tillkomsten av e...

 • Pris som landets näst fulaste byggnad

  Arkitektupprorets pris som Sveriges näst fulaste byggnad gick till det numera kända hyreshuset vid Ringvägen i Kungsängen. Vem bär ansvaret har de flesta av oss frågat? Bygglov skulle aldrig ha beviljats under förra mandatperioden, är ett svar.  Jag håller med! Det finns brister från tidigare politiska ledningar som nu rättas till.

  I spåren av denna erfarenhet tog jag därför initiativet till ett ledamotsinitiativ med uppdrag att ta fram en gestaltningspolicy i vår kommun. Mina partikol...

 • Annonser

  Annons Alla åldrar

 • Äldre dör i onödan

  Jag har förfärats av debatten om vårdens tillkortakommanden för äldre. Särskilt gäller det bristen på syrgas och intravenös vätsketillförsel och näringslösningar. Exempel från professorn med geriatriks inriktning, Yngve Gustafson om skillnad på liv och död för den som ges detta och den som inte ges hade och har hög trovärdighet i mina öron. Med detta som grund ställde vi i Alliansens ledning ett antal frågor till vår MAS. Tyvärr finns inget i svaren som pekar på vare sig den ena eller andra r...

 • Mycket besökare och lagom väder!

  Kungsfesten bjöd på Lagom väder och mycket besökare!

  Yusuf Aydin som är fyra på KD:s EU valsedel debatterade med övriga partier på stora scenen. Som den vinnare han är fick han med sig en delikatesskorg för sin medverkan. Lycka till i morgon önskade Marlene Juthstrand från KD Upplands-Bro.

 • Nu är det valrörelse

  Nu är det Valrörelse!

  För vår del i Upplands-Bro innebär det att vi satsar på partytält i Bro och Kungsängens Centrum kl 11-14 de två sista lördagarna 18 maj och 25 maj, innan valet 26 maj. Dessutom ställer vi upp ett tält och sprider material samt deltar i debatten kl 12.30 vid Kungsängens IP ” Kungsfesten” kl 11-15 lördagen den 25 maj www.kungsfesten.com

  Inbjuden debattör är Yusuf Aydin www.kd.nu/eu/foldrar/yusufaydin_personfolder.pdf

  Till att börja med ska affischeras!...

 • Nämnder, styrelser och utskott är valda!

  Nu är alla deltids- och fritidspolitiker för KD valda för de närmsta fyra åren. Vi gläds åt många och betydande uppdrag med många aktiva både väl kända och nya. Det här ska bli skoj!

  Ordförande i AB Upplands-Brohus styrelse är Jan-Erik Björk

  Ledamot i Utbildningsnämnden är Ingvar Landälv och ersättare Gunilla Nyberg.

  Ledamot i Kultur o Fritidsnämnden är Linus Stefansson och ersättare Sofia Nordell-Ogestam.

  Ledamot i Bygg och Miljönämnden är Jarl Teljstedt och ersät...

 • God Jul och Gott Nytt År

  GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR Vi önskar alla Kristdemokrater i Upplands-Bro en riktigt God Jul.  

  Vi har precis beslutat om nästa års Verksamhetsplan (Budget och Mål). Våra mål bygger mycket på trygghet och valfrihet. Det gäller utbildningsverksamheten, äldreomsorgen och samhällsbyggnadsfrågorna. Ja egentligen allt vi sysslar med!

  Vi har passerat 28.550 invånare i november och är därmed en av landets snabbast växande kommuner.

  Efter valet bildades Alliansen som det största blo...

 • Vi har ett resultat!

  En spännande valrörelse är avslutad. Vi har ett preliminärt resultat. På onsdag har vi ett slutligt resultat. Och på fredag eller måndag vet vi kryssen- vilka som blir folkvalda.

  Det resultat som nu är känt ger Kristdemokraterna 6,5% / 3 mandat i kommunen. Hela Alliansen har 19 mandat tillsammans. För att få majoritet krävs 21 mandat. Rent teoretiskt kan M+S få det och även S+MP+C+L+KD. M säger nej och L säger nej så dessa alternativ existerar ej oavsett vad andra partier svarar. Andra...