Frukostmöte med mersmak

Näringslivsfrukost-kallas ett möte som kommunen regelbundet bjuder företagarna till. I torsdags var det dax. Emmelie Grind som tidigare arbetat i Upplands-Bro kommun som förvaltningschef för Sammhällsbyggnadskontoret är nu Samhällsbyggnadsdirektör i grannkommunen Järfälla. Vi fick ta del av deras framfart som en av länets mest expansiva kommuner. Pågående byggprojekt och planering för 55.000 nya invånare i närtid motsvarar en medelstor svensk stad t.ex Falun. I Upplands-Bro har vi redan märkt av de ”spill off” effekter det innebär att vara granne. Det är en stor utmaning för Upplands-Bro att hänga med på den stora efterfrågan av mark för att lokalisera företag och lager. Den utmaningen har vi antagit.

Regeringen förbjuder vårdnadsbidraget

Som väntat har regeringen nu tillkännagjort att man avskaffar vårdnadsbidraget. Det innebär i praktiken att det blir förbjudet att ha kvar stödet till barnfamiljerna. Detta är ytterligare ett exempel på hur en minoritetsregering utnyttjar december-överenskommelsen för sina egna syften, vilket egentligen saknar stöd hos väljarna om Alliansen hållit fast vid sin förda politik. Tyvärr har FP redan tidigt meddelat att man vill avskaffa vårdnadsbidraget och därmed är Alliansen splittrad i denna fråga.

Vårdnadsbidraget har nyttjats i genomsnitt av 10-15 barnfamiljer kortare eller längre perioder i Upplands-Bro under de år det har funnits.

I propositionen föreslås det att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphävas. Som en följd av detta föreslås även ändringar i socialförsäkringsbalken, föräldraledighetslagen, lagen om anställningsskydd, lagen om arbetslöshetsförsäkring och inkomstskattelagen. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag föreslås upphöra att gälla vid utgången av januari 2016 men med övergångsbestämmelser som bl.a. innebär att den upphävda lagen fortfarande ska gälla för ärenden om vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före den 1 februari 2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.

Vår egen Donald Trump

Yougov_1366I den senaste väljaropinionen från Yougov, utförd på uppdrag av Metro, ställdes frågan om vilka tre politiska frågor som är viktigast just nu. Flykting- och invandringsfrågan hamnade högst upp på 53 procent, en ökning med sju procentenheter från augusti.

– Det är en fråga som är oerhört dominerande nu. Och det är en fråga som gynnar SD, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

I Yougovs septembermätning ökar SD till 27,3 procent – ökningen är dock inom felmarginalen. Moderaterna hamnar på 20 procent och Socialdemokraterna på 21,8 procent. Sammanlagt har 1 515 intervjuer genomförts via Yougovs självrekryterade onlinepanel under perioden 10-14 september.
– Det är oroväckande för Moderaterna och Socialdemokraterna. Det är stora andelar som röstade på partierna i valet 2014 som säger att de nu skulle rösta på Sverigedemokraterna, säger Sören Holmberg

Visst är det politiskt otacksamt att det parti som tar minst ansvar av alla får mest stöd i mätningen. Likheterna är slående med det som sker i USA. Donald Trump ”säger sanningar” som ingen annan. Att det vore en katastrof att ha honom som president med avgörande makt att påverka i stort sett alla världskonflikter tycks i dagsläget inte påverka stödet. Detsamma gäller SD och deras företrädare. Inget som helst bevis på ansvarstagande bara att de ”vågar säga sanningar”.

Visst hade vi kunnat glädjas åt ökningen för KD men det betyder inte särskilt mycket i det stora hela  inte heller att S fortsatt är större än M och att FP är under riksdagsspärren.

Vi får det samhälle vi förtjänar!

Vinnaren av fruktkorg på Fest i Byn

iPhone Image 1A0C33Moa vann fruktkorgen som KD delade ut till den som gissade närmast. Det gällde att gissa antalet fjärilsmakaroner i en glas burk. Jan-Erik Björk vice ordförande i kommunfullmäktige överräckte fruktkorgen. Fest i Byn som varje år hålls i Bro Centrum var som vanligt välbesökt och vädret bjöd på uppehåll, ingen sol men varmt.

 

Kristdemokraterna passade på att dela ut flygbladet med titeln ANSVAR.

KD Upplands Bro 1509

Folder

 

 

 

Fullmäktiges gåva till flyktingar

Vid kommunfullmäktige igår uppmanades alla ledamöter att sätta sin signatur på närvarolistans kolumn för gåva till flyktingar. Pengarna går till UNHCR.

initiativet som togs av kommunstyrelsens ordförande Camilla Jansson efter diskussion i ledningsgruppen mellan C, MP, S och KD hörsammades av alla partier och ledamöter. Nu uppmanas vår kollegor i andra kommuner att göra detsamma med uppmaningen att ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Vi är på gång!

Kristdemokraterna i Upplands-Bro leds av denna trio. Vi ingår i den politiska majoriteten som bildats efter valet som består av MP, S, C och KD.

KD Upplands Bro 1509

Janne Stefanson är gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i moderbolaget. Ledamot i KSL, Kommunförbundet Stockholms län och ledamot LAG:s styrelse, LEADER-projektet.

Jan-Erik Björk är vice ordförande i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och AB Upplands-Brohus samt ledamot i Hållbarhetsutskottet och Arbetsmarknadsutskottet.

Tina Teljstedt är ordförande i socialnämnden och ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

SL:s Skipstop ger sämre tvärförbindelser

Just nu är det tid för landstingets planering för bra spårtrafik i Stockholms län. I går svarade vi enhälligt från kommunstyrelsen i Upplands-Bro. Vårt svar poängterar det vi anser viktigast: tätare pendeltrafik till Bro och Bålsta samt förbättrade tvärförbindelser.

Att få kvartstrafik till Bro är viktigt för den planerade nybebyggelsen och för alla verksamhetsetableringar som görs. Dagens halvtimmestrafik är närmast att härleda till stenåldern jämfört med de moderna resbehov som finns idag och som krävs för att locka bilister till kollektivtrafiken.

Att få bättre tvärförbindelser är helt avgörande för att hålla samman Mälardalsregionen och Stockholms län som en gemensam boende och arbetsplatsregion. Det får man inte pruta på!

Det förslag som SL skickat ut och föreslår Skipstop som ett av två alternativ må spara pengar. Men försämrar tvärförbindelserna. Tänk Dig att åka från Bro, Bålsta eller Kungsängen och i hög fart passera både Kallhäll och Spånga om målpunkten är Arlanda, Danderyds sjukhus eller Kista arbetsplatsområde. Eller tänk Dig att stå på perrongen i Kallhäll och se tåget passera för att vinna resandeminuter. Svårförklarat!

Vårt remissvar förklarar de fördelar och nackdelar vi ser med de båda alternativen utan att förorda något. Vi vill helt enkelt ha bra kollektivtrafik för pengarna.