Kommunen förbereder för evakueringsboende  

Kommunen har fått en begäran från Migrationsverket om att Upplands-Bro kommun ska upprätta ett tillfälligt evakueringsboende i egen regi.
Antalet asylsökande i Sverige ligger på historiskt höga nivåer och Migrationsverkets egna boendeplatser för asylsökande räcker inte till. Alla landets kommuner har därför under hösten fått en förfrågan från Migrationsverket via Länsstyrelsen om att undersöka lämpliga lokaler som kan fungera som evakueringsboenden för asylsökande.

Ett evakueringsboende är ett tillfälligt boende för asylsökande under några nätter i väntan på en plats på något av Migrationsverkets asylboenden.

I väntan på fler platser behöver Migrationsverket använda tillfälliga boendeplatser. Kommunen har lämnat besked till Migrationsverket om att det finns möjlighet att ta emot upp till 50 personer.

http://upplands-bro.se/kommun/nyheter-for-kommun/2015-11-17-kommunen-forbereder-for-evakueringsboende.html#.Vks3MvkvdaQ

Ja till nybygge i Bro!

Vid gårdagens kommunstyrelsemöte beslutades att ”ställa ut” detaljplaneförslaget för gamla brandstationstomten i Bro, intill pendelstationen. Därefter kommer planen att antas och bygget påbörjas.

Det är ett åttiotal lägenheter i kollektivtrafiknära läge som möter inte minst alla de som önskar en mindre lägenhet.

Bostadskön är lång och av alla våra antagna planer som ännu inte kommit igång och därtill alla påbörjade planer för nya bostäder är det glädjande när vi kan se de nya bostäderna ta form.

Ringvägen del 2 behandlades också igår. Ett sexton våningar högt hus ska vara landmärke och ger de boende en unik Mälarutsikt.

Upplands-Bro-kommunen som ger plats!