Så skapar vi ett demensvänligt samhälle

Så skapar vi ett demensvänligt samhälle

Demens är en av våra växande folksjukdomar. Varje år får 25 000 svenskar diagnosen demens, vilket motsvarar en medelstor kommun. Ofta förs diskussioner om hur vårdkedjan ska fungera bättre för att ta hand om de demenssjuka, men mer sällan diskuteras frågan ur ett större perspektiv: hur vi får hela samhällen att bli mer demensvänliga? Välkommen till Upplands-Bro kommuns seminarium i Almedalen där den brännande frågan diskuteras.

I ett demensvänligt samhälle är det lätt att vara medborgare med en demenssjukdom och sjukdomen inte är stigmatiserad. 2016 fattade regeringen beslut om att stärka kvaliteten i demensvården, med målet att anpassa samhället bättre till människor med demens.

För en god demensvård är det viktigt att stötta den enskilde och dennes anhöriga tidigt i sjukdomen, för att höja livskvaliteten, skjuta fram stödbehovet och göra det möjligt att bo kvar hemma längre.

På seminariet diskuteras vilka utmaningar de demenssjuka möter i dagens samhälle, hur vi skapar ett demensvänligt samhälle lokalt och nationellt, hur både patienter och anhöriga kan stöttas tidigt samt hur goda exempel kan spridas över landet. Under seminariet delar Upplands-Bro med sig av sina erfarenheter och arbetssätt.

När: onsdag 6 juli kl. 08.45-09.45

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

Medverkande:

·         Kristina Nilsson (S), Socialutskottet

·         Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden

·         Helena Åman, Avdelningschef, Upplands-Bro kommun

·         Tina Teljstedt (KD), ordförande Socialnämnden, Upplands-Bro kommun

·         Mirjam Brocknäs, Gerontolog/äldrepedagog, Upplands-Bro kommun

·         Edrissa Dem, Silviasyster, Upplands-Bro kommun

Vi bjuder på frukostmacka och dricka. Varmt välkommen!

 

Bro Park på plats

Många glada besökare slöt upp när Täby Galopp bytte plats och skepnad nu invigd till Bro Park.

Hattar ochIMG_0121 utstyrsel var densamma likaså jockeys och hästar men anläggningen var oslagbart ny och fräsch. De tiotusen besökarna fick njuta av lagom vackert väder och otroligt ivriga hästar med en imponerande vilja att komma först och vinna. Den kände ABBA medlemmen, Benny Andersson, blev trehundratusen rikare och intervjuades om sin häst på plats. Även för oss som inte har det där genuina hästintresset så finns det skäl att vara glada över galoppens etablering i vår kommun. Bland ett sextiotal olika förslag på platser att flytta till valdes just Bro. Det för med sig många ringar på vattnet i form av andra företagsetableringar och många nya arbetstillfällen och invånare.Restaurangen på området som är öppen för allmänheten är väl värd ett besök i en trevlig omgivning.

 

Du gamla Du fria…

Sveriges Nationaldag firades i hela landet så och i Upplands-Bro kommun.

På tre platser. Håtuna, BroIMG_0100 och Kungsängen.

I år var jag som Kristdemokraternas gruppledare inbjuden som ”flagghalare” till hembygdsgården i Kungsängen. Det gick bra! Under cermoniella former och trumpetfanfar halades flaggan varken för fort eller för sakta för att slutligen inte nudda marken.

Det är betydelsefullt att ha dessa högtidliga stunder även om långtifrån alla är på plats.

Att vi som bor hIMG_0102är har en samhörighet och tillhörighet är viktigt. På många håll i landet är ”bykänslan” väldigt stark. I Stockholmsnära kommuner måste denna känsla och samhörighet ständigt erövras.

I ett större perspektiv handlar det om att med egen stärkt identitet kunna välkomna andra till denna gemenskap.