Vi satsar på…

Vi satsar på…

Budgeten för 2017 beslutas på onsdag 30 november i kommunfullmäktige i Upplands-Bro. Att den blir beslutad är ett som är säkert. Vi har ju valt att slå ihop våra påsar över blockgräns för att få ordning och reda med de politiska besluten – Dessutom största möjliga inflytande av den politik vi som kristdemokrater gillar allra bäst.

Aldrig tidigare har så mycket pengar kunnat fördelas i nya satsningar som i år. 112 miljoner kronor till verksamhetssatsningar och 101 miljoner till investeringar (inkl. VA)

Du kan läsa hela budgeten på kommunens hemsida. http://www.upplands-bro.se

Nytt för i år är de fyra små filmsnuttar som gjorts om särskilt utpekade områden dit pengarna går.

Klicka på länken så ser du filmen om trygghet!

http://upplands-bro.se/politik/nyheter-for-politik/2016-11-28-vi-satsar-pa-integration-och-trygghet.html

Klicka på länken så ser du filmen om Barn och Unga

http://upplands-bro.se/politik/nyheter-for-politik/2016-11-28-vi-satsar-pa-barn-och-unga.html

 

Det ska vara lätt att göra rätt!

– Dlars-thunberg-580e allra flesta vill vara med och bidra till en hållbar miljö. Men både människor, civilsamhälle, företag och kommuner möter också hinder för att ta nödvändiga steg i rätt riktning. Därför är jag glad att Kristdemokraterna med förvaltarskapet som grund nu fortsätter att utveckla miljöpolitiken där ett viktigt område är att undanröja hinder som motverkar en hållbar utveckling.

Det säger Lars Thunberg som lett arbetet med att ta fram Kristdemokraternas nya miljörapport.

Planerar för nytt äldreboende

Vid kommunstyrelsens möte den 16 november beslutades att lägga till ett uppdrag i lokalresursplanen DSC_0267med anledning av det behov som finns för äldreboende med heldygnsomsorg. Redan 2017 ska ytterligare ett äldreboende börja planeras för. På så sätt vill vi från kommunens sida skapa förutsättningar för att kunna erbjuda tillräckligt med platser i hemkommunen i stället för att köpa omvårdnadsplatser i annan kommun. Det handlar om att ligga steget före och på så sätt bidra till en hög kvalitet service för den som är i behov av heldygnsomsorg.

Det innebär att samtidigt som ett nytt äldreboende uppförs vid Lillsjön kommer vi planera för ytterligare ett!

Vi satsar på framtiden!

Visst är det en typisk politikerformulering i rubriken. Vem som helst kan säga så om vad som helst. Men nån gång kan det vara värt att granska till exempel nu.

Aldrig förr har så mycket skattemedel kunnat tillföras verksamheterna som i år. Det beror förstås på huvudsakligen två saker. Vi har ordning och reda på finanserna och vi är en av landets mest expansiva kommuner. Under de senaste tolv månaderna har vi ökat befolkningen med tusen nya invånare och det ökar både skatteintäkter och kommunala åtaganden. De senare kallas volymökningar i verksamheterna.

Satsningar görs på Äldre, Unga, Trygghet, Integration och Företagande. Du kan läsa vår budget i sin helhet om du klickar på länken nedan eller gå in på kommunens hemsida www.upplands-bro.se där vi lägger ut pressmeddelanden och nytt för i år, en kort film på någon minut om satsningarna.

arende-8-budget-2017

 

 

Stigens LSS boende invigdes

Stigens servicebostad på Finnstastigen Bro invigdes på fredagen den 11 november. Stigen är en bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Stigens serviceboende kommer inledningsvis erbjuda fyra lägenheter, men kommer efter hand att utökas med ytterligare några lägenheter. Att bo i en servicebostad innebär att hyresgästen har behov av personalstöd i olika omfattning. Stigens servicebostad kommer att ha en baslägenhet på Finnstastigen 78 och sedan kommer lägenheterna (två rum och kök) finnas i närområdet. Det kommer finnas personal dygnet runt.

I kommunen finns ett behov av nya service- och gruppbostäder. Förberedelserna för det nya boendet har gått snabbt, då arbetet startade i somras och nu har det invigts. Samtidigt pågår förberedelser med bygget av ett nytt gruppboende i Råbyskogen med plats för sex personer.stigen-klipp

När det sedan var dags för invigningsklippet höll Eva Folke och Socialnämndens vice ordförande Kerstin Ahlin (S) det blågula bandet, medan nämndens ordförande Tina Teljstedt (KD) i sitt invigningstal började med att gratulera både personal och boende.

– Det är med stolthet som jag inviger Stigens boende. Behovet av boende är stort och jag är glad att få öppna Stigen, säger Tina Teljstedt och klipper av det blågula bandet.