Äntligen startar Bagarvägens bygge

Det har nu gått snart sex år sedan beslutet om att riva Bagarvägen och Målarvägens bostäder på grund av radonet i lägenheterna. Både från mark och byggmaterial.

Först tog det en tid att avhysa och flytta alla boende. Sedan tog det en tid att upphandla rivningen och genomföra den. Planarbetet pågick parallellt.  Därefter gjordes byggupphandlingen. Och sedan ett försök att få ner kostnaderna och därmed hyrorna till uthyrbara nivåer.Fler och mindre lägenheter blev svaret. Nittiofem revs och dubbelt så många ska nu byggas.

Idag togs det viktiga ”invigningsspadtaget”. Dock ej med spade! Utan med en stor grävskopa. Strax därefter hördes en knall! Det var den pågående sprängningen som fortsätter en vecka ytterligare. Därefter fullföljs grundarbetena som beräknas klara i februari. Nya hus kommer därefter.

Visst är det mäktigt att se hur samhället utvecklas. Ofta är bristen på tålamod uppenbar men just byggprojekt har en förmåga att ta väldigt väldigt lång tid. Oavsett om det gäller ett jätteprojekt som Citybanan eller ett återuppförande av friskare hyreshus i Bro.