TRYGGHET i Stockholmsregionen

Möte om Trygghet i Stockholmsregionen!

Torsdag 16 februari kl 18.30 Kommunhuset, plan 6, Kungsängens Centrum

( Insläpp sker senast kl 18.30)
Magnus Ramstrand, Sollentuna,
om arbetet i Brottsförebyggande rådet och Polisens regionråd

Efter det offentliga mötet och serveringen vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Solrosen på Kvistaberg

Idag invigdes Solrosens flytt till Kvistaberg. Ordförande i socialnämnden, Tina Teljstedt klippte bandet. Det är den dagliga verksamheten för dementa som flyttar från äldreboendets Annex på Norrgården till det natursköna Kvistaberg invid mälarstranden vid Tammsvik.

 

 

Huset var överfyllt av nyfikna besökare. Snabbt förrättades invigningen varpå stolarna togs bort och det stora rummet med panoramafönster mot viken fylldes av käglor. Nu skulle det spelas bowling.

 

 

 

Kvistaberg har under flera år rustats efter det att kommunen förköpte fastigheten. Säljare var Uppsala universitet som fått den donerad av Nils Tamm.

Intill huset finns tre observatorier för stjärnskådare varav åtminstone ett är brukbart. Dessa ägs fortsatt av Uppsala universitet.

Huset som byggdes på 1930 talet har rustats såväl till det inre efter konstens alla regler och till det yttre för att hålla tätt.

På nedre plan kommer Solrosens verksamhet att hålla till under vardagarna och övre våningen kommer Kultur och Fritidsförvaltningen att ansvara för. Meningen är att utställningar och konserter och uthyrning till föreningar ska fylla huset.

Riktigt kul att flera års slit gett resultat!

Handlingsplan mot extremism

Under 2016 har kommunen utvecklat en handlingsplan mot extremism som ska vara ett stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism i Upplands-Bro. Ett konsultationsforum för att hantera akuta frågor och stöd vid signaler om våldsbejakande extremism ska inrättas. Det anger kommunens lokala handlingsplan mot extremism som kommunfullmäktige antog den 19 oktober.

 Sedan 2000-talet har arbetet mot våldsbejakande extremism intensifierats i Sverige. Sveriges kommuner har uppmanats att utveckla en lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten är att våldsbejakande extremism utgör ett hot mot demokratin som behöver bemötas på lokal nivå. Demokratiarbetet är en kontinuerlig process som kräver engagemang, insatser och samverkan för att upprätthållas.

Under tidsperioden 2009-2014 har tre kartläggningar av våldsbejakande extremism genomförts i Sverige av Brottsförebyggande rådet, Säkerhetspolisen och regeringen. I dessa kartläggningar avses tre ideologier när man talar om våldsbejakande extremism; den våldsbejakande vänsterextremistiska, så kallade autonoma miljön, den våldsbejakande högerextremistiska, så kallade vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Enligt kommunens handlingsplan ska ett konsultationsforum inrättas för att hantera akuta frågor och vara ett stöd vid signaler om våldsbejakande extremism. I konsultationsforumet finns specialistutbildade kommunrepresentanter med aktuell kunskap och spetskompetens på området.

Utöver konsultationsforumet lyfter handlingsplanen fram olika förebyggande insatser för att förebygga våldsbejakande extremism, bland annat samverkan med andra kommuner och organisationer.

Genom kommunens handlingsplan finns nu ett verktyg som kommunen kan använda för att förebygga och hantera extremism i Upplands-Bro.

Drömmar!

En fotoutställning i Kulturhuset, Kungsängen en vecka framåt visas 16 tjejers och killars yrkesdrömmar. Det är tjejer och killar som till vardags omfattas av daglig verksamhet och nu visar vad de drömmer om att göra.

I projektet Min Dröm har de valt platser där de iscensätter sina yrkesdrömmar.

” Derun vill jobba med förändringar och utvecklingar, han vill gärna tala framför många och har visioner som förenar människor med gemensamma mål. Han drömmer att arbeta som tjänsteman- Kommundirektör”

” Maggie drömmer om att arbeta som artist. Hon tycker om att möta stor publik och älskar framträdanden.” 

…och 14 drömmar till!

Välkommen in till Konsthallen där drömmar blir verklighet för en stund!

Värdighet, frihet och självbestämmande

Äldres livsvillkor måste förbättras.

Vi är ett hundratal kristdemokrater som idag bokat in besök med äldre i olika sammanhang för att lyssna in hur de upplever sin vardag. Vi lyfter från vår sida rätten till en pension man kan leva på, att alla ska känna sig trygga med att få en plats på ett äldreboende det dagen det blir aktuellt och att brott mot äldre måste prioriteras.

När det gäller de vardagsnära brotten är äldre tyvärr en särskilt utsatt grupp. “Jag hade otur förra året”, konstaterar Åke, 92, i Expressen förra veckan. Åke som gillar att vara ute och gå med stöd av sin rullator blev rånad vid sin bostad vid inte en, inte två, utan tre tillfällen under förra året. Hos många av oss väcks ilskan över att en äldre, som ofta har svårt att försvara sig, drabbas av fega rånare. Samtidigt ökar oron att själva drabbas. Det är en oro som får många, inte minst äldre, att inte våga vistas ute eller gå och handla. Åke är ett i raden av exempel på offer av den typ av brottslighet som idag prioriteras bort av polisen på grund av resursbrist. Så kan det inte få fortsätta. Det är därför vi kristdemokrater föreslår 2600 nya polisanställda och bättre arbetsvillkor och löner för poliser i yttre tjänst så att fler stannar.

Trygghet handlar också om ekonomi. Människor som varit med och byggt Sverige ska inte behöva oroa sig för om pengarna ska räcka till det nödvändiga. Vi kristdemokrater såg till att skatten för pensionärer sänktes fem gånger med totalt 16 miljarder kronor under alliansåren. Nu måste vi gå hela vägen. Har man arbetat ett helt liv, sen gått i pension, ska man inte förväntas betala mer i skatt än den som jobbar. Vi föreslår därför att skillnaden i beskattning av löntagare och pensionärer avskaffas helt. En pensionär med en pension på 16 000 kronor får med vårt förslag 328 kronor mer i plånboken varje månad.

Slutligen vill vi säkerställa att alla personer som är över 85 år ska ha rätt till en plats på ett boende när de behöver det. Med vår äldreboendegaranti har den som fått rätt till hemtjänst och fyllt 85 år garanterat en plats på ett trygghetsboende om han eller hon så önskar. Alla kommuner ska vara skyldiga att erbjuda en plats till den som vill utan biståndsbedömning.

Vårt uppdrag som politiker är att uppmuntra delaktighet hela livet och samtidigt ta bort de hinder som begränsar. Vi kan inte se på när känslan av otrygghet gör att människor inte vågar gå ut och det måste vara slut på perioden när pension beskattas hårdare än inkomst från arbete. Värdighet, frihet och självbestämmande har ingen åldersgräns.

Vi måste ta strid om Sveriges utrikespolitik

Sveriges anseende står på spel. Tre viktiga sakfrågor illustrerar hur oförmågan att skilja mellan demokrati och diktatur har blivit den rödgröna regeringens utrikespolitiska signum: folkmordet i Mellanöstern, säkerhetsrådskampanjen och erkännandet av en palestinsk stat. Det skriver Lars Adaktusson på DN debatt.

Läs artikeln på DN debatt.

 Att regeringsföreträdare i främjandet av Sverige har kontakter även med auktoritära regimer är en del av diplomati och politisk praxis. När Sveriges statsminister om några veckor besöker diktaturens Iran kan det därför ses som en tämligen alldaglig del av en regeringschefs uppdrag. Samtidigt är detta politiskt grannlaga, inte sällan ställs ekonomiska egenintressen direkt mot den medmänskliga skyldigheten att agera mot förtryck och grava kränkningar av mänskliga rättigheter
https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Vi-maste-ta-strid-om-Sveriges-utrikespolitik/