”Nu kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket”

– Vi måste skapa förutsättningar för att öka självförsörjningen på mat, vilket har varit centralt för mig i vårt arbete. Med denna livsmedelsstrategi kan vi äntligen höja lönsamheten inom jordbruket. Det säger riksdagsledamot Magnus Oscarsson, som är Kristdemokraternas landsbygdspolitiske talesperson.

Slopa-Kapa- Sänk- Bekämpa

Slopa pensionärsskatten:
Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Det är dags att slopa den så kallade pensionärsskatten.Vi har sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Men vi vill sänka skatten på pension igen, så att den blir lika för pensionärer och löntagare. Vi vill också höja bostadstillägget för att stärka ekonomin för pensionärer med de lägsta inkomsterna. Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=kD0wTOUlCDA

Kapa vårdköerna:
Nu ökar köerna i vården igen, när regeringen tagit bort Alliansens kömiljard. Inför kömiljard igen, och låt staten ta ansvar för den avancerade sjukhusvården. Så ökar vi tillgänglighet och likvärdigheten i vården.

Sänkt skatt för föräldrar
Vi vill att familjer ska ha möjlighet att forma sin egen vardag. Vi vet att familjer ser olika ut, har olika behov. Och föräldrarna är de som vet bäst vad deras barn behöver. Därför har vi förslag som ökar familjers frihet, som en helt flexibel föräldraförsäkring, en barnomsorgspeng och 1000 kronor mer i jobbskatteavdrag för en familj. Att satsa på familjer och barn, det är att satsa på Sverige.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=H-7xvlzBH5k

Bekämpa vardagsbrotten.

 Samhället måste stå upp för de allra mest utsatta. Det handlar om förebyggande arbete. Och det handlar om att satsa på polisen. Polisen behöver bättre arbetsvillkor, högre lön och fler kollegor.
Vi föreslår 2.600 fler polisanställda. Vi behöver också skärpa lagstiftningen där det behövs, bland annat när det gäller hot och trakasserier på nätet och när barn utsätts för fruktansvärda brott

Sänkt pensionärsskatt

Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Vi har sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Men vi vill sänka skatten på pension igen, så att skatten för pensionärer och löntagare blir lika. Det tycker vi. 
Det är dags att slopa den så kallade pensionärsskatten.