Företagsklimatet på topp

Resultatet från Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning visar att företagen i Upplands-Bro kommun är nöjda med företagsklimatet. Betyget för sammanfattande omdöme är kommunens näst högsta någonsin och andra faktorer med höga betyg är dialog med företagen, tjänstemännens attityd, kontakt med kommunledningen och upphandling. Även betyget för kommunpolitikernas attityd ökar markant.

 

Det är viktigt att näringslivet upplever ett positivt företagsklimat i Upplands-Bro kommun. De nya jobben skapas främst i små och medelstora företag och vi ska fortsätta att aktivt lyssna in företagarnas synpunkter och förslag på hur vi ytterligare kan förbättra oss.

Det sammanfattande omdömet (3,84) placerar Upplands-Bro på fjärde plats i Stockholms län och är det näst högsta betyget sedan mätningarna startade 2001.

Företagen ger kommunen bäst betyg för låg konkurrens från kommunens sida gentemot företagen (4,0), tjänstemännens attityder (4,0), skolans attityder (3,9), kommunpolitikernas attityder (3,8) samt dialog med kommunledningen (3,8).

Faktorerna där Upplands-Bro sticker ut starkast jämfört med andra kommuner i Riket är dialog med företagen, tjänstemännens attityder, kontakt med kommunledningen, kommunens information till företagen och upphandling.

– Vi har systematiskt arbetat med att förbättra dialogen, informationen och servicen och det är roligt att företagen uppskattar vårt arbete och känner att Upplands-Bro är en bra företagsplats att göra affärer på, säger näringslivschef Mathias Forsberg.

Endast en faktor upplever företagen är sämre än genomsnittet i riket och det är tillgången till relevant kompetens (2,7). Tillgången till IT och infrastruktur tillhör en annan av de faktorer med lägre betyg.

– Upplands-Bro har under flera års tid arbetat långsiktigt med ett uttalat mål att förbättra företagsklimatet. Det är glädjande att se att arbetet fortsätter att ge resultat, säger Annika Bröms, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Alla betyg är satta utifrån skalan 1-6. Ta del av enkätresultaten, metodiken och urvalet på www.foretagsklimat.se. Rankingen presenteras av Svenskt Näringsliv den 26 september.

Upplands-Bro blir bättre på export

Vid dagens frukostmöte med företagarna i Upplands-Bro bjöds på presentation från Svensk-Tyska handelskammaren. En intressant beskrivning av likheter och olikheter att tänka på vid affärsförbindelser mellan länderna.

Trygghetsivern som sägs känneteckna tyskarna mer än svenskarna är viktig att ta med i affären. Likaså kan den DU-reform som sedan länge blivit ett med alla svenskar ställa till bekymmer vid mötet med en mer framstående tysk.

Dessutom behöver alla tal i stort sett tiodubblas i jämförelsen länderna emellan. Det gäller antalet invånare, företagens omsättning och antalet anställda.

-Vi vill få hit tyska besökare till våra konferensanläggningar och slott sa en företagare – Vi vill sälja våra ansikts- och dammfilter sa ett par företagare som nyligen etablerat sig i kommunen.

Framtidsutsikterna är att Tyskland som exportmarknad för svenska varor kommer att öka när Brexit genomförs.