• #3 Riksdagslistan: Roland Sjögren

  Jag heter Roland Sjögren och är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Lycksele.
  Jag är 56 år och bor med fru, dotter, hästar, hundar, kanin och katter på släktgården Trevnaden 2 mil norr om Lycksele. Jag har även två utflugna barn som bor i Lycksele. Jag är aktiv jägare och skogsägare och i övrigt intresserad av det mesta som man kan göra i vår natur. Är också med och engagerad i ett antal olika föreningar. Jag är #4 på västra regionlistan och #3 på Västerbottens riksdagslista.
  Tre frågor som jag brinner för i regionen är:
  – Aktivt samverka med och ta tillvara på civilsamhället och andra krafter, som komplement till den offentliga hälso- och sjukvården och folkhälsoarbetet
  – Hela länet ska leva, – vi måste ha en god samverkan mellan kommuner och region, en väl utbyggd kollektivtrafik och en regional närvaro i hela länet.
  – Bevara och utveckla Lycksele Lasarett, – en oerhört viktigt utvecklingsfråga för inlandet

  Roland Sjögren, #3 KD Riksdagslista Västerbotten

  Lycksele