• Kristdemokraterna stärker sin position i Västerbotten

  Kristdemokraterna fortsätter att stärka sin position i Västerbotten. Partiet får ett ytterligare mandat i norra valkretsen och nu är förhandlingarna inför den kommande mandatperioden färdigställda och beslut är fattade.

  Den nya fullmäktigegruppen består av Anders Hettinger, Skellefteå, Per Boström, Skellefteå, Betty-Ann Nilsson, Lycksele, Hans-Inge Smetana, Vännäs och Maria Eriksson, Umeå. Partiet har också beslutat om vem som ska inneha uppgifterna. Vi dubblerar representationen i nämnderna. Hans-Inge Smetana får fortsatt förtroende att leda regiongruppen som gruppledare för KD Västerbotten.

  – Vi har under förra mandatperioden lagt en god grund och nu fortsätter det viktiga arbetet med att förvalta förtroendet vi har fått av väljarna och jag känner mig stolt och hedrad att jag fått partiets förtroende att fortsätta leda den kristdemokratiska gruppen genom de utmaningar regionen står inför, säger Hans-Inge Smetana, gruppledare, Kristdemokraterna Västerbotten.

  Den tidigare ledamoten i hälso- och sjukvårdsnämnden, Betty-Ann Nilsson får förtroendet som vice ordförande i primärvårds- och tandvårdsutskottet. Utskottet ansvarar för att bereda ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden och för nämndens räkning inhämta kunskap och information om primärvårds- och tandvårdsverksamheter som bedrivs inom Region Västerbotten.

  – Vården är idag väldigt sjukhustung, vi måste göra mer för att stärka primärvården om vi ska kunna erbjuda en god och nära vård och tandvård i hela länet. Detta är ett väldigt viktigt uppdrag, och jag ser framemot arbetet, säger Betty-Ann Nilsson, ny vice ordförande för primärvårds- och tandvårdsutskottet.

  Följande Kristdemokrater finns i styrelser och nämnder:

  Regionstyrelsen: Hans-Inge Smetana, ledamot

  Betty-Ann Nilsson, ersättare

  Regionstyrelsens arbetsutskott: Hans-Inge Smetana

  Hälso- och sjukvårdsnämnden: Betty-Ann Nilsson, ledamot

  Max Fredriksson, ledamot

  Regionala utvecklingsnämnden: Veronica Kerr, ledamot

  Per Boström, ledamot

  Vice ordförande i Kulturberedningen: Frida Fröberg

  Vice ordförande i Folkhögskolestyrelserna: Per-Martin Jonasson,

  Beredningen för kompetensförsörjning: Anders Hettinger

  Demokratiberedningen: Maria Eriksson

  Patientnämnden: Maria Lundqvist

  Länstrafikens styrelse: Hans-Inge Smetana

  ALMI företagspartner NORD AB: Anders Sellström

  Companion: Anna-Karin Lundberg