• #3 Västra regionlistan: Hanna Blomqvist

    Jag heter Hanna Blomqvist och jag bor och verkar i Lycksele. Jag är gift och har tre barn. Jag arbetar på Vindelns folkhögskola i Lycksele, så för mig är folkbildningen en viktig fråga. Jag värnar verkligen folkhögskolor och att människor ska få en chans att komma vidare i livet.
    Idag drivs 42 av 155 folkhögskolor av regioner. Det är ett viktigt uppdrag för genom folkhögskolor stärker man och utvecklar demokratin, man bidrar till att människor kan påverka sin livssituation och bli engagerade i samhällsutvecklingen. Folkhögskolor utjämnar utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
    Jag tycker också det är viktigt att människor får en likvärdig sjukvård oavsett var i landet du bor. Människor ska få vara trygga med att de får den vård de behöver i god tid. Oavsett var du bor i länet ska du kunna lita på samhällets alla delar.
    Hanna Blomqvist
    #3 KD Region Västerbotten Västra