Barnens dag i Korsberga

Barnens dag i Korsberga blev en synnerligen rolig och trivsam dag med många spännande samtal om hur vi tillsammans bygger ett samhälle där vi alla kommer till vår rätt. Kristdemokraterna satsade på barnen och lockade till spännande tävlingar av olika slag. Stort tack till samhällsföreningen i Korsberga som på ett mycket förtjänstfullt sätt arrangerat dagen och fått människor i alla åldrar att mötas och trivas tillsammans. Vi kommer gärna tillbaka!

Kristdemokraterna satsade på barnen och lockade till spännande tävlingar av olika slag på Barnens Dag i Korsberga.

Andreas Carlson besökte Vetlanda

Andreas Carlson besökte Vetlanda och Kristdemokraternas årsmöte. Under dagen hanns också med ett besök hos Patrik Ney på Ney’s Elektronik i Ekenässjön. Ett imponerande företag där samtalen till stor del kom att handla om näringslivets förutsättningar. Ett blomstrande näringsliv tror vi i Kristdemokraterna är något av en motor för att samhället också ska leva och utvecklas. Vi passar också på att gratulera Patrik till en rad fina utmärkelser under året!

Från vänster Hans Svensson, Monica Samuelsson och Andreas Carlson besökte Patrik Ney på Ney’s Eletronik.

Eldsjälar fick pris

Årsmöte har hållits hos Kristdemokraterna i Vetlanda. Samlingen ägde rum måndagen den 20 februari i Korskyrkans MKU-gård. Dit kom också några av församlingens medlemmar för att berätta om det julaftonsfirande för ensamma som arrangerats i kyrkan de senaste 51 (!) åren. För detta engagemang fick församlingen under kvällen ta emot Kristdemokraternas Vitsippspris.

Sara Vinterdag och Madelene Palmgren stod för musikunderhållningen och det serverades fika innan det var dags för årsmötesförhandlingar. Ordförande för kvällen var Göran Ivarsson. Styrelsen i Kristdemokraterna i Vetlanda består av sju ordinarie ledamöter och tre ersättare. Här återfinns Ingemar Sturesson, Hans Svensson, Monica Samuelsson, Mats Rendahl, Gun-Britt Sigfridsson, Madelene Palmgren, Jan-Erik Josefsson, Kjell Enell, Adel Källkrans och Kristoffer Kaspersson.

Årsmöte 2017

Sara Vinterdag och Madelene Palmgren bjöd i sin musikunderhållning på både Gershwin och Chaplin.

I anslutning till årsmötet avtackades avgående ordförande Ingemar Sturesson som omvaldes till gruppledare. Gun-Britt Sigfridsson valdes till sekreterare och Mats Rendahl omvaldes till kassör. Ordförandeposterna, ordinarie och vice, ska styrelsen diskutera och utse vid sitt kommande möte.

Årsmöte 2017

Korskyrkan i Vetlanda tilldelades på måndagen Kristdemokraternas Vitsippspris för sitt engagemang i julaftonsfirande för ensamma som pågått i imponerande 51 år. Från vänster; Ingemar Sturesson (KD), Jan-Åke Svensson, Bernt Isaksson, Curt Axelsson, Vivianne Svensson, Solveig Rutgersson och Gun-Britt Sigfridsson (KD).

Mia Frisk besökte Kristdemokraternas årsmöte

I februari höll Kristdemokraterna i Vetlanda årsmöte i Alseda prästgård. Till mötet hade regionråd Mia Frisk från Tenhult bjudits in för att prata om en jämlik och säker vård. Mia Frisk är ordförande för nämnden Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. Hon betonade vikten av att alla i regionen, oavsett var man bor, har rätt att känna sig trygga och ha tillgång till lika bra sjukvårdskompetens om hälsan sviker.

Regionråd Mia Frisk

Regionråd Mia Frisk besökte Kristdemokraterna i Vetlanda i samband med årsmötet. Här tillsammans med Hans Svensson, Ingemar Sturesson och Madelene Palmgren.

Till styrelse i Kristdemokraterna Vetlanda för året som kommer valdes Ingemar Sturesson (ordf), Monica Samuelsson, Gun-Britt Sigfridsson, Jan-Erik Josefsson, Mats Rendahl, Hans Svensson och Medelene Palmgren. Ordförande för årsmötet vad Göran Ivarsson.

I samband med årsmötet avtackades Harrieth Andersson med blommor för sin tid som ersättare i styrelsen och ledamot i valberedningen.

Under kvällen medverkade också Linda Snygg-Aronsson och Madelene Palmgren med sång.

IMG_0252

Harrieth Andersson avtackades med blommor.

Välkommen med!

Nu är arbetet igång i kommunens alla styrelser och nämnder. Kristdemokraterna är väl representerade. Är du också intresserad av att vara med? Välkommen som medlem! Se datum för gruppmöten i högerspalten.

Höst

Välbesökt årsmöte

Kristdemokraterna i Vetlanda höll i mitten av februari sitt årsmöte i Ekenässjöns Missionskyrka. Mötet gästades av riksdagsledamot Andreas Carlson som berättade om arbetet i justitieutskottet och inspirerade till fortsatt arbete för kristdemokratiska värderingar. Anette Carlsson berättade om det arbete i Landsbro som hon är involverad i med att ge stöd och hjälp till nyanlända. Anette fick också motta Kristdemokraternas Vitsippspris för sitt arbete och engagemang. Under det välbesökta mötet underhöll även Kenneth Nilsson med en rad visor.

Kristdemokraterna i Vetlanda, årsmöte 2015
Ingemar Sturesson, Anette Carlsson och Andreas Carlson.

Rösträkningen klar

Kristdemokraterna behåller sina fyra mandat av 45 i kommunfullmäktige i Vetlanda. Monica Samuelsson, Ingemar Sturesson, Jan-Erik Josefsson och Hans Svensson blir ordinarie ledamöter och Madelene Palmgren samt Adel Källkrans blir ersättare. Läs mer

Valspurt med våfflor

Under tisdagen fanns Kristdemokraternas Seniorförbund på torget i Vetlanda. Detta för att berätta om partiets politik för förbipasserande men också servera goda, nygräddade, våffelhjärtan.

Nu springer dagarna fort fram till valdagen och partigruppen i Vetlanda håller högt tempo – hela vägen in i mål!

VAlspurt med Kristdemokraterna i Vetlanda
Här riksdagsledamot Irene Oskarsson från Aneby, Göran Ivarsson från Vetlanda, kampanjledare Per Ewert och Harrieth Andersson, Vetlanda.

Slutspurt inför valet

Nu har nedräkningen börjat inför valet till Kommunfullmäktige i Vetlanda söndagen den 14 september. Kanske har du förtidsröstat. Kanske väljer du att göra det lite högtidligare just på valdagen. Oavsett vilket så ber vi dig om ditt förtroende. Vi vill göra Vetlanda till en tryggare och mer framåt kommun. Och vi gör det gärna tillsammans med dig. Välkommen med din röst och dina synpunkter.

Kristdemokrater i Vetlanda kommun