Besök hos Botkyrka Kvinno- och tjejjour

Idag besökte Kristdemokraterna i Botkyrka, Botkyrka Kvinno- och tjejjour. Vi var mycket imponerade av det gedigna arbete man gör på jouren, det starka engagemang som finns bland de anställda och volontärerna och hur väl man organiserar sin verksamhet!

Det är en otroligt betydelsefull verksamhet som kvinnojouren bedriver, där man på olika sätt ger stöd och vägledning till kvinnor som är utsatt för mäns våld och förtryck.  Förutom att erbjuda stödsamtal via telefon eller besök, så stöttar man även kvinnor i kontakter med domstolsväsendet, socialtjänsten och andra instanser. Våldsutsatta kvinnor och deras barn kan även få hjälp med skyddat boende.

Läs mer

Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre!

Varje år erbjuds barn och ungdomar runtom i landet i olika perioder sommarkolloverksamhet med ett varierat program av fritidsaktiviteter och kultur i gemenskap med andra i en trygg miljö ur såväl fysisk, psykisk som social aspekt.

Forskare har även studerat fenomenet sommarkollo för äldre närmare och har hittat en rad mycket positiva effekter. Bland annat upplevde deltagarna bättre sömn, tog färre mediciner och använde inte rullatorn lika mycket som annars. Kristdemokraterna i Botkyrka vill även att Botkyrkas äldre ska få ta del av denna hälsofrämjande verksamhet.

Läs mer

Satsa på öppna förskolan i Botkyrka!

Den politiska majoriteten i Botkyrka reducerade resurserna för öppna förskolan under 2016, vilket ledde till minskade öppettider. I majoritetens Mål och budget för 2017 satsar man inte heller på öppna förskolan.Vi Kristdemokrater vill tvärtom utveckla öppna förskolan och dess öppettider genom ökade resurser.

Öppna förskolan behövs nu mer än någonsin! Familjen är den minsta gemenskapsenheten i samhället. Vår övertygelse är att trygga fungerande familjer bygger ett tryggt och stabilt samhälle.

Läs mer

Kommundagarna i Karlstad

”Goda värderingar i centrum”
”Slopa pensionärsskatten”
”Trygg vård nära dig”
”30 000 poliser till 2025”
”Samlad barn och ungdomshälsovård”

Dessa var några av Kristdemokraternas diskussionsämnen och nya förslag på de kommun- och landstingspolitiska dagarna i Karlstad.

Läs mer