Mittenmajoritetens Budget 2020

Mittenmajoritetens Mål och Budget 2020 med flerårsplan 2021-2023.
Budget 2020 utgår från Mittenmajoritetens gemensamma Politiska Plattform för Botkyrka 2019 – 2022. Den politiska plattformen lyfter åtta problemområden som Mittenmajoriteten kommer prioritera för mandatperioden 2019 – 2022.

Läs mer

Invigning av Tunängen

Idag var det äntligen dags för invigning av den första färdigställda nyrenoverade delen av Tunängen vård- och omsorgsboende i Tumba. Kommunalråd Stefan Dayne (kd), ordförande för tekniska nämnden fanns på plats och var en av de som höll tal och önskade att alla äldre och personal ska trivas i de fina och rymliga lokalerna. 

Läs mer

Dagvattenparker i Fittja och Alby

För att behålla den goda vattenkvaliteten i östra Mälaren har tekniska nämnden i Botkyrka tidigare beslutat att dagvattnet i norra Botkyrka ska renas i så kallade dagvattenparker. Det betyder att vattnet renas i dammar och våtmarker. Dagvattenparker med dammar och grönytor kommer att byggas i Fittja och Alby i två etapper under 2020-2021.

Läs mer

Medlemskväll KD Botkyrka

Den 28 augusti bjöd Botkyrka partiavdelning in till medlemskväll i Folkets Hus i Hallunda och en skara nya och gamla medlemmar samlades för att äta gott, mingla och lyssna och ställa frågor till riksdagsledamot Désirée Pethrus.

Läs mer