Tyck till om förslag för nya centrala Tullinge

Nu behövs dina åsikter om nya centrala Tullinge.
Nu presenterar Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) ett förslag för den långsiktiga utvecklingen av centrala Tullinge. Mellan den 4 mars och 8 april får alla Botkyrkabor möjligheten att bidra med sina åsikter till kartbilden och förslaget.

Läs mer

Bostadsgaranti för alla äldre över 70 år

I Botkyrka ska man kunna åldras tryggt. Nu tillsätter mittenmajoriteten en politisk arbetsgrupp för att ta fram en Bostadsgaranti för alla över 70 år i Botkyrka.

Botkyrka är mitt i en stor utveckling. Mittenmajoriteten (s, kd, mp, l och c) har som ambition att stärka denna utveckling. En viktig del är att man i Botkyrka ska kunna hitta en bostad som passar sitt liv. Mittenmajoriteten har tidigare meddelat att vi ska skapa en bostadsgaranti för ungdomar i Botkyrka. Nu går vi vidare och meddelar att en bostadsgaranti för äldre över 70 år också ska tas fram.

Läs mer

Familjecentraler i Botkyrka

Vi kristdemokrater har under lång tid drivit frågan om att införa familjecentraler i Botkyrka. Den nya Mittenmajoriteten, där Kristdemokraterna ingår, lägger nu kommunala arbetsresurser på att i dialog med landstinget se till att familjecentraler öppnas i hela Botkyrka. Nu arbetar vi vidare för att stärka familjerna!

Läs mer

Budget 2019

Vi i Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) presenterar nu vår första gemensamma budget, för utvecklingen av Botkyrka. I budget för 2019, med plan till 2022, startar ett arbete med fokus på att utveckla välfärden, skolan och omsorgen och att bygga det hållbara Botkyrka. Samtidigt startar ett arbete med att se igenom hela den kommunala organisationen och påbörjar förberedelserna för ny politik för Botkyrka. Läs mer