Familjecentraler behövs i Botkyrka

Familjecentraler behövs i Botkyrka

Familjecentraler där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet samlas under ett och samma tak är ett exempel på hur man kan nå familjer tidigt. Det gäller både de som bara behöver tips och råd och de som är i behov av extra stöd.

Vi kristdemokrater har motionerat om att det behövs familjecentraler i både norra och södra Botkyrka.

Läs mer

Köp in miljötratten!

Köp in miljötratten!

 

Många kommuner har bekymmer med att matfett orsakar stopp i avloppsledningar och pumpstationer, vilket ofta kan komma att innebära stora kostnader. Kostnader som till stor del hamnar på VA-taxan. Kristdemokraterna motionerade i december om att Botkyrka kommun bör köpa in miljötratten. Miljötrattar kan bidra till en bättre miljö och mindre VA-kostnader då man minskar risken för rostangripna rör och utsläpp av avloppsvatten i miljön samt översvämningar i fastigheter m.m. orsakade av stopp i avloppen.

I Tekniska nämnden valde dock majoriteten att avslå vår motion trots att man håller med om att fett i avloppsnäten som skapar kostsamma stopp är ett problem. Vi anser att kommunen måste sprida kunskapen om problematiken till kommunens medborgare och tillhandahålla miljötratten till hushållen för att minska onödiga och kostsamma stopp i avloppen.

Läs mer

Mål och Budget 2017 med plan 2018-2020

Mål och Budget 2017 med plan 2018-2020

Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 KD

Sammanfattning av kristdemokraternas mål och budget 2017 med plan för 2018-2020.

Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2017 i balans och vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,15 öre per skattekrona.

Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 per skattekrona den lägsta skattesatsen medan den högsta kommunala skattesatsen finns i Botkyrka. Samtidigt har Botkyrka under de 20 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i och för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme att arbeta för en skattesänkning långsiktigt. För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt är särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv för både nya invånare och företagare att leva och verka i. 

Läs mer

Bättre för barn och familjer

Bättre för barn och familjer

Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

Vi vill:
• Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
• Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
• Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.