• Landstinget

  Jämlik vård är en viktig paroll för oss kristdemokrater. I Landstinget Dalarna betyder jämlik vård att alla medborgare har rätt till vård på lika villkor, oberoende av kön, ålder etnicitet och var i länet du bor. Här är fyra punkter som är extra viktiga för oss:

  • Staten ska garantera jämlik vård
  • Äldremottagning på vårdcentralen
  • Två BB i Dalarna, trygg förlossning
  • Närakuter och snabb vård i Dalarna

  Vi finns även på facebook där vi delar artiklar samt diskuterar med er.

  Birgitta Sacrédeus är oppositionsråd och leder den kristdemokratiska gruppen i landstingspolitiken. Hon bor i Mora, vill du kontakta henne? Det går bra på följande adress och telefon.

  birgitta.sacredeus@ltdalarna.se eller 070 57 33 44 7