• Landstinget

    Jämlik vård är en viktig paroll för oss kristdemokrater. I Landstinget Dalarna betyder jämlik vård att alla medborgare har rätt till vård på lika villkor, oberoende av kön, ålder etnicitet och var i länet du bor.

    Vi finns även på facebook där vi delar artiklar samt diskuterar med er.

    birgitta2

    Birgitta Sacrédeus är oppositionsråd och leder den kristdemokratiska gruppen i landstingspolitiken. Hon bor i Mora, vill du kontakta henne? Det går bra på följande adress och telefon.

    birgitta.sacredeus@ltdalarna.se eller 070 57 33 44 7