NYTT STYRE I REGIONEN

Kristdemokraterna har tillsammans med M, C, DSP, L och MP bildat en ny majoritet i Region Dalarna. För första gången på 92 år är Socialdemokraterna inte längre med och styr Regionen. För Kristdemokraterna är Birgitta Sacredeus Regionråd.

Leva Livet - Hela livet

För att hantera en åldrande befolkning behöver vi arbeta förebyggande för att undvika exempelvis sjukdom och fallolyckor. Vi behöver också ta vara på den nya tekniken. Kristdemokraternas Regionråd Birgitta Sacrédeus har skrivit en rapport om Aktivt och hälsosamt åldrande som hon lagt fram till EU:s Regionkommitté.

KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

  • Barn och familj.
  • Jobb och äldres ekonomi.
  • Vård och omsorg.
  • Trygghet.

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer!

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem!

Vår framtidsvision: Vi mår bra - i hela Dalarna!

Region Dalarna är länets i särklass största arbetsgivare med cirka 9 000 anställda och med en omsättning på 10 miljarder kronor. Största delen av verksamheten handlar om hälso- och sjukvård till Dalarnas befolkning men sedan 2019 har regionen även ett brett utvecklingsuppdrag. Det handlar om kollektivtrafik, kultur, bildning, hållbar utveckling, tillväxt, företagsutveckling och mycket mera. Allt detta är viktiga verktyg för att kunna utveckla Dalarna mot vår framtidsvision: Vi mår bra - i hela Dalarna!

  • Birgitta Sacrédeus
  • Regionråd i Dalarna