• Vansbro

  LEVANDE LANDSBYGD

  Vi verkar för att det ska gå att bo, leva, arbeta och driva företag i kommunen. Attraktiva bostäder, bra kommunikationer samt rimliga skatter och avgifter.

  GODA UPPVÄXTVILLKOR OCH TRYGGA FAMILJER

  Ökade insatser för barn och ungdomar genom utvecklad elevhälsa, breddning av fritidsaktiviteter samt stöd till föräldrar och ideella krafter.

  SKOLAN

  Prioritera kärnverksamheter som skola och äldreomsorg i budgeten och särskild satsning på förskolan och grundskolan för att ge elever det stöd de behöver.

  Torsten Larsson

  Facebook: Kristdemokraterna Vansbro