• Borlänge

  Ett tryggare och säkrare Borlänge!

  • Vi vill stärka familjer och höja kvaliteten i skola och barnomsorg.
  • Borlänges invånare ska få en ökad valfrihet och kommunens medarbetare är värda en god arbetsmiljö där sjukfrånvaron minskar.
  • Olika typer av bostäder behöver byggas i hela Borlänge och då krävs ett samarbete med privata markägare.
  • För att kunna öka det fossilfria lokala resandet behövs säkra gång- och cykelvägar i hela
   kommunen.

  Hemsida: Kristdemokraterna Borlänge

  Facebook: Kristdemokraterna i Borlänge