• Säter

  Säter kan bättre!

  • En skola med hög kvalitet och en resursskola för elever med extra behov. Ingen ska hållas
   tillbaka och ingen ska lämnas efter.
  • Bygg strandnära seniorboenden 55+ och små, energisnåla första boenden för ungdomar i alla
   kommundelar.
  • En företagsvänlig kommun där näringslivskontorets uppdrag tydliggörs för ett bättre stöd till
   företagen!

  Facebook: Kristdemokraterna Säter