• Riksdag

    • Familjer i Dalarna ska känna sig trygga att polisen kommer när man ringer och att bränslepriserna ligger på rimliga nivåer.
    • Vår samhällsgemenskap hotas av växande klyftor. Vi måste ge fler chansen till arbete och ställa högre krav på integration.
    • Vargstammen hotar näringen och människors frihet. Den måste minska kraftigt. Vi lovar en ny inriktning på jakt- och rovdjurspolitiken.

    All information om vår politik hittar du HÄR.