• Riksdag

  All information om vår politik hittar du HÄR.

  Mycket är skört och skakigt idag, även i Dalarna. Då får vi aldrig tappa bort vad som lagt grunden till vårt land,
  som en del av den västerländska, kristet präglade kulturen och civilisationen byggd på demokrati och öppenhet.
  Här löser vi konflikter demokratiskt och utan våld. Så skall Sverige och Dalarna förbli.

  Den gyllene regeln om att behandla andra som man själv vill bli behandlad är utgångspunkten för hela den  civilisation, etik och moral Sverige och Dalarna tillhör. Folkrörelserna lade grunden för dagens svenska demokrati. Familjen är samhällets grund. Här förmedlas grundläggande värden, normer och traditioner till varje uppväxande släktled. Politiker ska visa tillit till och stödja familjerna. Inte vara förmyndare och anse sig ha rätt att bestämma över hur föräldraledigheten ska fördelas.

  KD står upp för det lika, absoluta, unika och okränkbara människovärdet. Ett Sverige fortsatt baserat på frihet, öppenhet, tillit och det gemensamma goda. Kristdemokratin bygger på värden som håller över tid. Rösta långsiktigt och tryggt!