• Region Dalarna

    Kristdemokraterna ingår i den styrande majoriteten Dalasamverkan i Region Dalarna. Vi uppdaterar vår facebooksida löpande med information om arbetet i Regionen.


    Birgitta Sacrédeus
    är Regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

    Vill du kontakta henne? Det går bra på följande adress och telefon.

    birgitta.sacredeus@ltdalarna.se eller 070 57 33 44 7