• Rättvik

  • Mer resurser till omsorgen!
  • En landsbygdsanpassad viltförvaltning! Skog, jakt och fiske är viktig för vår bygd. Värna om
   detta!
  • Nej till ytterligare Vindkraft! Våra skogsbygder är unika – freda dem ifrån osäker och
   kortsiktig vindkraft!
  • Bygg fler cykelvägar! För folkhälsa, tillgänglighet, besöksnäringen och miljön!
  • Instegsboende för äldre! Bygg små enkla radhus i våra byar, för levande byar och bättre
   bostadscirkulation.
  • En Gånglåtspark och grön oas! Bygg en trivsam park på tillgänglig mark vid Folkmusikens Hus!

  KD Rättviks toppkandidater: Anders Gravsjö, Per Mårthans, Michael Jacobs

  Kontakt:

  Facebook: Kristdemokraterna Rättvik

  Ordförande: Michael Jacobs
  Tel: 072 – 300 65 24
  Mail: lmjadvokat@outlook.com

  Gruppledare: Per Mårthans
  Tel: 070 – 581 29 92
  Mail: per.marthans@gmail.com