Vi behöver ett Hospice i Gävleborg

Förr i tiden levde de flesta människor på landet nära naturen. När någon blev svårt sjuk och döende, vårdades vederbörande i sitt hem av familj och släkt. Människor dog som oftast i närvaro av familjen. Barnen fick på nära håll uppleva döden som en naturlig del av livet. De äldre generationerna med sin livserfarenhet kunde ge stöd och råd.

Nu lever de flesta människor i städerna. De äldre och yngre generationerna bor i regel inte längre tillsammans. De flesta av oss dör på sjukhus eller serviceboenden. Därmed får vi inte lika stor erfarenhet av sjukdom och död. Läs mer

Barns psykiska hälsa är vårt ansvar

Varför mår barn och unga så psykiskt dåligt, när vi har det så bra på så många sätt? Vi måste ta reda på varför psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Med den kunskapen kan vi identifiera de som är i riskzonen och rikta förebyggande insatser. Läs mer

Våra hjärtan bultar för vården

I dag tänker vi extra mycket på alla som väntar på att få vård. Som sitter fast i köer eller slussas runt bland olika vårdinrättningar. Som drabbas för att ingen tar ett helhetsansvar. Det är inte rimligt att det kan skilja så mycket i vårdresultat och överlevnad för vissa diagnoser beroende på landsting. Vårdgarantin måste uppfyllas. Vårdköerna måste kortas. Den nuvarande regeringens förslag på ny lag inom vården är i själva verket en försämring av patienternas rättigheter. Det är ett välfärdssvek. Läs mer

Återupprätta intentionen med LSS

För varje dag trasas fler liv och familjer sönder i den pågående LSS-krisen. Hur mycket underlag behöver den Socialdemokratiskt ledda regeringen för att agera?

För oss Kristdemokrater är det tydligt att den nya rättspraxisen måste ändras. Det måste återigen vara ett grundläggande behov att få hjälp att andas när halsen proppas igen av slem, eller att äta via en sond när man inte kan äta själv. Läs mer

Vad gör Region Gävleborg för att förbättra barns och ungas psykiska hälsa?

Interpellation

Till Hannah-Karin Link, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vad gör Region Gävleborg för att förbättra barns och ungas psykiska hälsa?

Enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen så lider idag dubbelt så många barn av psykisk ohälsa jämfört med för 10 år sedan. Depression och ångestsyndrom är orsaken till den stora ökningen enligt utredare inom psykiatri på socialstyrelsen. Läs mer

Underlätta bostadskarriär för fler

Sveriges bostadsmarknad har höga trösklar. Många gånger krävs plånbok, kontakter och fläckfritt förflutet för att få någonstans att bo. Att bli bostadslös är inte något som bara drabbar samhällets mest utsatta. Det kan räcka med en skilsmässa eller att förlora jobbet. Läs mer

Förbättra tillgänglighet av information för döva

Motion

Förbättra tillgänglighet av information för döva.

Sveriges riksdag godkände 1981 teckenspråket som dövas modersmål och 2009 fick Sverige en språklag som säger att svenskt teckenspråk jämställs med de nationella minoritetsspråken.

Döva och teckenspråkiga har svårigheter att kunna förstår det svenska språket p.g.a. att de inte hör talade svenska ord. Naturligtvis uppstår frustration över att inte förstå information fullt ut på svenska. Läs mer

Stjärnor i svart

#metoo-rörelsen är inget som ”går över”, det är ett nytt förhållningssätt som hjälper oss att agera mer öppet i just den frågan. Senast vid Golden Globe-galan klädde sig stjärnorna i svart för att visa ett ställningstagande mot sexuella trakasserier inom film- och tv-branschen. Många berörde även ämnet i sina tal från scenen vilket får uppmärksamhet och blir till ett starkt stöd för alla utsatta. Förhoppningsvis även en pinsam påminnelse för alla som inte har rumsren social kompetens. Läs mer

Straffa inte barnen genom färre föräldradagar

Regeringens utredning ”En modern föräldraförsäkring” föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi Kristdemokrater anser inte att den är modern utan familjefientlig. Förutom färre föräldradagar motsätter vi oss t ex att pappadagarna vid barnets födsel tas bort, fem kvoterade månader till vardera föräldern och att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag. Läs mer