• Implementera barnkonventionen i Region Gävleborg

  Sverige har ratificerat Barnkonventionen vilket innebär att vi har bundit oss att ta hänsyn till och tänka in barns perspektiv vid olika beslut eller planering av verksamhet. Hittills har barnkonventionen dock inte varit lag i Sverige men enligt Regeringens planer kommer den att bli lag år 2020. I och med att Barnkonventionen blir lag måste tjänstemän och beslutsfattare förhålla sig till den på ett betydligt mer konkret sätt än i dag.

  Barnkonventionen ger barn och unga rätt att komma till tals och innehåller regler om barns rättigheter. Reglerna i konventionen är uppdelade i olika delar med texter som kallas artiklar. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Artiklarna handlar till exempel om att barn ska behandlas lika och att vuxna ska lyssna på barn. Barn har också särskilda rättigheter just för att de är barn.

  Det finns olika sätt att underlätta förverkligandet av konventionen och en metod vore att inrätta barnchecklista för Region Gävleborgs alla verksamheter.

  För ett förstärkt arbete med barn och ungas rättigheter och för att förbereda Region Gävleborgs verksamheter inför att Barnkonventionen blir lag, föreslår Kristdemokraterna

  Att Region Gävleborg förbereder verksamheterna inför att Barnkonventionen blir lag genom att redan nu på ett systematiskt sätt gå igenom alla verksamheter för att planera hur man skall implementera barnperspektivet inom regionens alla områden.

   

   

  Lili André                            Bertil Eriksson                     Margareta Sidenvall