• Lån av rollator till alla över 80 år

  Motion 

  Rollator

  Det är glädjande att det preventiva arbetet mot fallskador i Gävleborg har gett resultat. De flesta fallskador sker i det egna hemmet-boendet där många risker kan elimineras med hjälp av balans och styrka men också med gånghjälpmedel. När det gäller hjälpmedel har Region Gävleborg lagt ett stort egenansvar på våra medborgare idag. Rollatorer förskriver vi endast under en rehabiliteringsperiod, till exempel efter skada eller sjukdom. Om det finns fortsatta behov efter det får patienten köpa en egen.  Låneperioden brukar vara ca 2-3 månader med vissa undantag.  För äldre patienter skulle det underlätta om de kunde ha rullatorn under en längre tid då många äldre inte prioriterar inköp av en egen rollator. Att debutera som rollatoranvändare kan vara förenat med vissa svårigheter och även med viss stigmatisering. Det skulle kunna underlätta att få låna en rollator genom hjälpmedelscentralen, att avdramatisera användandet genom att erbjuda en avgiftsfri rollator om behovet finns efter 80 år. Därigenom fortsätter vi arbetet med att minska fallrisker och därmed också fallskadorna. Med detta hjälpmedel kan man bli mer självständig i sitt vardagsliv vilket är en faktor till god hälsa. Bibehållen hälsa ger livsglädje och kan även motverka ensamhet då en rollator kan göra att medborgaren tar sig ut lättare. Sittbrädan möjliggör vila just där man är, om kraften tryter och aktivitetsförmågan gör personen fri och oberoende av annat stöd.

   

  Med tanke på den demografiska utvecklingen, att vi får allt fler äldre-äldre tycker vi att frågan är relevant för att fortsätta minska antalet fallskador. Vi föreslår därför:

  • att Region Gävleborg tar bort egenansvar för rollator och inför lån av rollator för våra innevånare över 80 år genom Hjälpmedel SAM

   

  Jennie Forsblom              Lili André

  Peter Åkerström               Lars Österberg

   

  Kristdemokraterna Region Gävleborg

  2021-01-18