• Omorganisera med ny nämnd för psykiatrin

  Motion

  Psykisk ohälsa och psykosociala problem ökar kraftigt i samhället. Psykiatrin i Region Gävleborg står inför stora utmaningar. Utan snabba åtgärder och strategiska satsningar kommer psykiatrivården att stå inför större utmaningar inom en snar framtid. Psykiatrivården behöver prioritera ett strategiskt arbete för de bästa lösningarna för den enskilde patienten, skapa vårdplatser utifrån diagnos och ålder vilket också ökar kvaliteten samt att rätt kompetens finns till för vårdgruppen.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden är en gigantisk nämnd i vår region sett både till budget och verksamhetsansvar. Vi anser att psykiatrin behöver särskild uppmärksamhet för att inte försvinna i det stora. Gävleborg har höga ohälsotal vad gäller folkhälsa och psykiatri vilket vi politiskt måste motverka. Att ge frågan större engagemang genom en egen nämnd tror vi kan vara en förändring som kan organisera oss bättre för att möta befolkningens behov i Gävleborg.

  Vi Kristdemokrater föreslår därför att lyfta ur psykiatriverksamheten från Hälso- och sjukvårdsnämnden till en egen nämnd. En ny organisation som samlar all psykiatrivård under samma tak ska ge Gävleborg en mer effektiv och sammanhållen psykiatri. Vi föreslår även att lägga folkhälsoarbetet i samma nämnd för att det förebyggande arbetet ska kunna kopplas till vårdbehovet.

  Kristdemokraterna föreslår

  • att Region Gävleborg gör en omorganisation till nästa mandatperiod med en ny nämnd för psykiatrivården.

   

  Kristdemokraterna i Region Gävleborg

   Jennie Forsblom     Peter Åkerström

  Lili André                   Lars Österberg

   

  2021-11-02