• Tänd ett ljus

  Debattartikel Tänd ett ljus 2021-12-22

 • Vi måste få bort vårdköerna!

  Debattartikel vårdköer 2021-12-22.docx

 • Trafikkaos på E4 – igen!

  Debattartikel vägar 2021-12-09

 • För tryggare familjer – inför familjecentral i alla kommuner

  Debattartikel Familjecentraler 2022-01-31

 • Sömnigt regionfullmäktige

  En sömnig politisk majoritet med avsaknad av politiskt ledarskap och engagemang för demokratiska processer präglar Region Gävleborg på årets första fullmäktige.

  Ett sömnigt politiskt ledarskap 2022-02-21

 • Riksdagslista Kristdemokraterna i Gävleborg

   

  1 Ebba Busch Uppsala 2 Lili André Gävle 3 Anders Ramstrand Söderhamn 4 Peter Åkerström Hudiksvall 5 Jakob Forssmed Sollentuna 6 Acko Ankarberg Johansson Husqvarna 7 Andreas Karlsson Mullsjö 8 Liza-Maria Norlin Sundsvall 9 Peter Kullgren Karlstad 10 Nike Örbrink Stockholm 11 Yusuf Aydin Norsborg 12 Camilla Brodin Täby 13 Hans Eklind Örebro 14 Magnus  Oscarsson Ödeshög 15 Ingemar Kalén Hofors 16 Jennie Forsblom Edsbyn 17 Lars...
 • Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 Samverkan Gävleborg

  Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024

 • Omorganisera med ny nämnd för psykiatrin

  Motion

  Psykisk ohälsa och psykosociala problem ökar kraftigt i samhället. Psykiatrin i Region Gävleborg står inför stora utmaningar. Utan snabba åtgärder och strategiska satsningar kommer psykiatrivården att stå inför större utmaningar inom en snar framtid. Psykiatrivården behöver prioritera ett strategiskt arbete för de bästa lösningarna för den enskilde patienten, skapa vårdplatser utifrån diagnos och ålder vilket också ökar kvaliteten samt att rätt kompetens finns till för vårdgruppen.

  ...
 • FN-veckan/månaden 2021

  Med start måndag 25 oktober drar vi igång höstens kanske viktigaste utbildning. Då sätter vi våra barn i fokus – det värdefullaste vi har!

  25/10 kl. 09.00-12.00 Temadag om barns rättigheter                                                                                      

  Vi lyssnar till Rebecca Ahlenius från Rädda barnen och Linnea Humble, Rebecca Padar från Folkhälsa och Hållbarhet, Region Gävleborg.                                                                     ...

 • Lån av rollator till alla över 80 år

  Motion 

  Rollator

  Det är glädjande att det preventiva arbetet mot fallskador i Gävleborg har gett resultat. De flesta fallskador sker i det egna hemmet-boendet där många risker kan elimineras med hjälp av balans och styrka men också med gånghjälpmedel. När det gäller hjälpmedel har Region Gävleborg lagt ett stort egenansvar på våra medborgare idag. Rollatorer förskriver vi endast under en rehabiliteringsperiod, till exempel efter skada eller sjukdom. Om det finns fortsatta behov...