• Alla hjärtans dag – bry dig om din medmänniska!

  Alla hjärtans dag är dagen då vi uppmärksammar kärlek och nära relationer. Men det är inte alla som har någon nära att fira med. I verkligheten upplever nästan två miljoner svenskar över 16 år ensamhet och isolering.

  Ofrivillig ensamhet är ett allvarligt problem i Sverige och äldre personer är särskilt hårt drabbade. Utanförskap och ofrivillig ensamhet är något som måste motverkas då det är farligt för hälsan. Den som lever utan nära släkt, vänner eller ett socialt nätverk, riskerar hj...

 • Kristdemokraterna förstärker cancervården

  Den 4 februari är det internationella cancerdagen. Det är ett bra tillfälle att lyfta det regeringen nu gör kring cancervården i Sverige.

  Hälso- och sjukvård är en av våra mest prioriterade frågor och vi driver frågan om jämlik vård över hela landet på flera sätt. Vi kristdemokrater anser att cancervården är särskilt angeläget att förstärka. Cancervården ser olika ut i olika delar av landet – det är inte acceptabelt och det vill vi ändra på! Därför är vi stolta över den satsning vi i r...

 • God Jul och Gott Nytt År önskar Kristdemokraterna Region Gävleborg

  Vi behöver framtidstro i en tid där nyhetsflödet präglas av svärta. Kristdemokraterna vill förmedla hopp i en mörk tid. Vårt land och vår region ska rustas starkt igen. Med hopp om en ljus framtid önskar vi alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Väl mött 2024!

 • Bollnäs sjukhus 100 år

  Bollnäs sjukhus fyllde 100 år egentligen 17/12 men firades måndag 18/12. På grund av smittspridning i samhället gjordes inget större arrangemang men det firades ändå med tal, tårta och utställning från regionarkivet bland annat. Kristdemokraternas Jennie Forsblom (hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande) spelade tillsammans med Lina Lindberg (medicinsk sekreterare) patient och sjuksköterska för 100 år sen – ett uppskattat inlägg i firandet.

   

   

  ...
 • KRISTDEMOKRATERNA: VI VILL UTROTA DEN OFRIVILLIGA ENSAMHETEN

  Julen är en tid för glädje och familj. Men det är också en tid när många personer känner sig ensamma. Ofrivillig ensamhet är ett allvarligt problem i Sverige som alla kan bidra till att lindra. Gemenskap är en viktig del av vårt samhälle, därför gör vi satsningar för att motverka utanförskap och ofrivillig ensamhet.

  I regeringen har Kristdemokraterna varit drivande för att skapa bättre förutsättningar för att bygga gemenskap i vårt samhälle. Det gör vi genom att skapa förutsättningar f...

 • Kristdemokraterna prioriterar vården och äldrefrågor

  Svar: Äldre patienter offras när KD spar på sjukvården – Ljusnan

  Vi står mitt i en svår situation med bland annat lågkonjunktur, krig i närområdet och otrygghet vilket gör att välfärden och de goda värderingarna utmanas. Då behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass och politiker som vågar prioritera. Vi kristdemokrater sätter människovärdet främst och lägger fokus på det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är vå...

 • FaR:s dag

  Med anledning av Fars dag som infaller nu i november vill vi slå ett slag för en annan FaR, det vill säga fysisk aktivitet på recept. Fysisk aktivitet kan bidra till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt.

  Vi kristdemokrater gör nu nödvändiga insatser för ökad fysisk aktivitet, för att bryta den ofrivilliga ensamheten och öka den psykiska hälsan. Avsikten är att göra en långsiktig satsning för att öka förskrivningen av FaR över hela landet, genom bidrag, utbildning och ett nationellt ...

 • Kristdemokraterna har alla människors lika värde i centrum

  Kristdemokraterna är en del av den stora internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse. Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund, där vi sätter människovärdet och familjen högt. Vi vill prioritera det som behövs för att bygga ett samhälle som håller ihop. Därför är vården, äldrefrågorna och tryggheten prioriterade frågor för oss. En vanlig missuppfattning är att man måste vara troende för att vara med, vilket är fel. Alla som del...

 • Kristdemokraterna – ett sjukvårdsparti

  Kristdemokraterna är ett sjukvårdsparti. En av våra allra viktigaste frågor är jämlik vård över hela landet. Efter ett år in i regeringsställning är vi därför stolta över att kunna presentera en rad olika satsningar och första steg som kommer att förbättra hälso- och sjukvården i Sverige.

  Första steget mot århundradets vårdreform

  Redan för tio år sedan väckte Kristdemokraterna frågan om statlig styrning av vården. Nu har det första steget tagits, genom att förutsättningarna för denn...

 • Kristdemokraterna – ett äldreparti

  Kristdemokraterna är ett äldreparti. Genom bland annat Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) arbetar vi för ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i v...