• Omorganisera med ny nämnd för psykiatrin

  Motion

  Psykisk ohälsa och psykosociala problem ökar kraftigt i samhället. Psykiatrin i Region Gävleborg står inför stora utmaningar. Utan snabba åtgärder och strategiska satsningar kommer psykiatrivården att stå inför större utmaningar inom en snar framtid. Psykiatrivården behöver prioritera ett strategiskt arbete för de bästa lösningarna för den enskilde patienten, skapa vårdplatser utifrån diagnos och ålder vilket också ökar kvaliteten samt att rätt kompetens finns till för vårdgruppen.

  ...
 • FN-veckan/månaden 2021

  Med start måndag 25 oktober drar vi igång höstens kanske viktigaste utbildning. Då sätter vi våra barn i fokus – det värdefullaste vi har!

  25/10 kl. 09.00-12.00 Temadag om barns rättigheter                                                                                      

  Vi lyssnar till Rebecca Ahlenius från Rädda barnen och Linnea Humble, Rebecca Padar från Folkhälsa och Hållbarhet, Region Gävleborg.                                                                     ...

 • Uppförandekod i Regionfullmäktige

  Motion – Uppförandekod i Regionfullmäktige

  Bakgrund

  Det finns ett stort engagemang hos förtroendevalda i vår region att arbeta för våra gemensamma, angelägna frågor. Samtidigt finns en växande oro för det allt hårdare debattklimatet förtroendevalda emellan, som ibland även yttrar sig genom avsaknad av debatt. Utgångspunkten för ett gott politiskt klimat bör vara att förtroendevalda visar respekt för varandra och underlättar varandras deltagande i den demokratiska processen. Ingen...

 • Trygga förlossningar i hela landet

 • Ingen ska behöva dö i kön

 • Du ska kunna lita på Sverige

 • Partiledardebatt TV4 Gävle

  TV4:s stora partiledardebatt med riksdagens samtliga åtta partiledare flyttar till Gävle. Anna Lindmarker och Jenny Strömstedt leder debatten som direktsänds i TV4 klockan 20.00-22.00.

  (mer…)

 • Valmanifest 2018

  Hälso- och sjukvård

  ”Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är, utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården.”

  Kristdemokraternas principprogram s.61

  Sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor där det eftersträvas att inte i första hand se en sjukdomsbild utan hela männ...

 • Minska spridningen av mikroplaster

  Motion

  Bakgrund Mikroplast kallas de små plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter, vilket utgör den största andelen av allt plastskräp i haven. Detta innebär att även vårt län och region påverkas, och är en del av problematiken.

  Mikroplast kan spridas till olika typer av vattendrag via t.ex. avlopp, dagvatten, och snötippning. Problemets kärna är att djur, inte minst fiskar, får i sig dessa plaster, vilket i sin tur påverkar andra delar av näringskedjan, dvs. även oss människor....