• KRISTDEMOKRATERNA – för ett starkare, tryggare och friare Europa

  Kristdemokraterna har som ambition att göra Europa starkare, tryggare och friare. Våra ledord är ”Gränser och Frihet”, dessa ord symboliserar det EU som vi kommer att arbeta för.

  Europa och EU befinner sig i en utmanande tid. Det råder krig i Europa, samtidigt som medlemsstaterna ska genomföra den gröna omställningen. I tider som dessa är det viktigt att EU fokuserar på de stora frågorna. Vi kristdemokrater tycker att EU under en lång tid har tagit sig an områden som många gånger är bä...

 • KRISTDEMOKRATERNA – Gränser och frihet

  Kristdemokraterna tycker att beslut ska fattas på rätt nivå, alla beslut passar inte att tas i EU. Det som kan bestämmas vid Sveriges köksbord ska inte till Bryssels skrivbord. Likaså bör inte kommunerna lägga sig i det familjen kan bestämma på egen hand, och det kommunerna klarar på egen hand ska inte bli en fråga för riksdag och regering.

  EU har under lång tid försökt ta sig an områden som många gånger är bättre för medlemsländerna att bestämma över själva. Ska vi långsiktigt upprätt...

 • Kristdemokraterna – Vi sätter människovärdet i centrum

  Kristdemokraterna är en del av den internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse. En vanlig missuppfattning är att man måste vara troende för att vara kristdemokrat. Att vara kristdemokrat betyder att stå för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund, där vi sätter människovärdet och familjen högt.

  Den gyllene regeln är central inom kristdemokratin, medmänsklighet och kärlek till andra är grundläggande. Alla människor ska mötas med respekt och vär...

 • Kristdemokraterna behövs mer än någonsin i EU

  Dagens EU grundades 1951 av kristdemokrater. Målet var att bevara freden och stärka demokratin i Europa. EU blev svaret på dåtidens stora kriser. Idag står vi inför nya utmaningar. Krig i vårt närområde, extremister som skrämmer och en klimatkris som kräver lösningar.

  KD, som är Sveriges enda värde­grundade parti, behövs i en orolig värld. Med den kristdemokratiska värdegrunden ser vi som vårt uppdrag att försvara människovärdet och kämpa för de svaga och förtryckta. Vi har ett ansvar ...

 • Kristdemokraterna satsar på nationell stödlinje för psykisk hälsa

  Ett glädjande besked – nu inrättar regeringen där Kristdemokraterna ingår en ny nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention. Syftet med stödlinjen är att ge ett anonymt samtalsstöd utan kostnad till personer med psykisk ohälsa och suicidrisk. Samtalsstödet ska ges av professionell personal och även anhöriga och närstående kan ta kontakt.  Stödlinjen ska vara öppen dygnet runt – året om.

  Målsättningen är att den nationella stödlinjen ska fungera som ett komplement till re...

 • Kristdemokraterna firar 60 år!

  Den 20 mars var det 60 år sedan vårt parti bildades. Partiet fick då namnet Kristen Demokratisk Samling (KDS) och bildades av främst två skäl, som en reaktion mot den dåvarande politiska utvecklingen i Sverige och med övertygelsen om att kristen människosyn och etik är avgörande för det goda samhällsbygget.

  När Kristdemokraterna bildades år 1964 svepte en radikal förändringsvind över Sverige. Det skulle vara slutpratat om normer och fostran. Röster höjdes i stället för en etiskt neutra...

 • Kristdemokraterna lämnar inte vården i sticket

  Det är en fortsatt tuff ekonomisk situation i regionerna. Det är också tufft för patienter och vårdens medarbetare som återigen får höra att regioner varslar och gör besparingar i sjukvården. Även om inflationen har gått ner påverkar den fortfarande regionernas ekonomi, inte minst på grund av kostsamma pensionsavtal för regionens medarbetare.

   

  I slutet av förra året och bara en vecka efter riksdagens beslut om budgeten fick regionerna besked om totalt 9,8 miljarder kronor,...

 • Internationella Kvinnodagen 8 mars – Bättre vård och hälsa för kvinnor

  Den 8 mars är dagen då vi uppmärksammar alla kvinnor. Kristdemokraterna arbetar för kvinnors liv och hälsa på flera plan, bland annat genom vårt kvinnoförbund KD-K, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

  Vården för kvinnor har länge varit eftersatt och kvinnors sjukdomar är alldeles för outforskade. Det vill vi kristdemokrater ändra på! I regeringsställning har Kristdemokraterna därför gjort ett antal satsningar för att förbättra mödrahälsovården och förlossningsvården för kvinnor. Var du ...

 • Alla hjärtans dag – bry dig om din medmänniska!

  Alla hjärtans dag är dagen då vi uppmärksammar kärlek och nära relationer. Men det är inte alla som har någon nära att fira med. I verkligheten upplever nästan två miljoner svenskar över 16 år ensamhet och isolering.

  Ofrivillig ensamhet är ett allvarligt problem i Sverige och äldre personer är särskilt hårt drabbade. Utanförskap och ofrivillig ensamhet är något som måste motverkas då det är farligt för hälsan. Den som lever utan nära släkt, vänner eller ett socialt nätverk, riskerar hj...

 • Kristdemokraterna förstärker cancervården

  Den 4 februari är det internationella cancerdagen. Det är ett bra tillfälle att lyfta det regeringen nu gör kring cancervården i Sverige.

  Hälso- och sjukvård är en av våra mest prioriterade frågor och vi driver frågan om jämlik vård över hela landet på flera sätt. Vi kristdemokrater anser att cancervården är särskilt angeläget att förstärka. Cancervården ser olika ut i olika delar av landet – det är inte acceptabelt och det vill vi ändra på! Därför är vi stolta över den satsning vi i r...