• Åtta av tio patienter nöjda med akutsjukvården

  De flesta patienter cirka 8 av 10, som besökt en akutmottagning i Region Gävleborg anser att de fått den vård de behövt. Det visar 2022 års nationella patientenkät från Sveriges kommuner och regioner, SKR.  Men patienterna vill ha mer information om väntetider och turordning bland annat. 

  De allra flesta patienter i Gävleborg svarade att de känner sig trygga på akutmottagningen, att de fått den vård de behöver och att helhetsintrycket är gott. De anger också att de möts med respekt oc...

 • Vårens vaccinationer mot covid-19 i Region Gävleborg

  Välkommen att boka påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

  Den 1 mars påbörjar Region Gävleborg vårens vaccinationer mot covid-19. Här hittar du information om vilka åldersgrupper och riskgrupper som rekommenderas vaccination, och när du bör ta din dos.

  Region Gävleborg vaccinerar mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vilka åldersgrupper och riskgrupper som rekommenderas vaccination.

  I Gävleborg kan du från och med onsdag den 1 mars boka din vaccina...

 • Nu kortar vi vårdköerna och stärker kvinnosjukvården

  Svensk sjukvård håller hög klass, trots detta dras Sverige med långa vårdköer, bristande tillgänglighet och otillräckligt antal vårdplatser.

  När den nya regeringen tillträdde hade alltför många personer väntat för länge på den vård de har rätt till. Den stora satsningen på hälso- och sjukvården som nu påbörjas, är därför mycket efterlängtad. Två miljarder kronor avsätts för att korta köerna, vilket är en dubblering jämfört med tidigare.

  De ekonomiska tillskotten från staten til...

 • Ljus i mörkret

  När det går mot jul och nyår påminns vi ofta om vad som är viktigt i livet. När julstressen lagt sig får vi tid att stanna upp, tända ljus och reflektera. På året som gått, vad som hänt i våra egna liv och i världen runtomkring.

  Att tända ljus, att tillsammans bygga ett bättre samhälle, är något vi kristdemokrater brinner för. Kristdemokratin är värdeorienterad, det vill säga vi har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Alla människor har ett lika värde, men även ett abs...

 • Budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025

  Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet har fått väljarnas förtroende att genomföra en ny politik i Region Gävleborg. Det krävs ett målmedvetet arbete över hela mandatperioden. För detta har vi en övergripande plan som vi kommer att anpassa utifrån omvärldsförändringar. För vår nya politiska ledning är det viktigt att uppnå konkreta resultat för medborgarna, därför är det viktigt med tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål. Budgeten 2023 är det första steget p...

 • Lili André ny riksdagsledamot

  Rösterna är räknade och det står nu klart att Lili André får representera KD Gävleborg i riksdagen. Äntligen har Gävleborg fått ett mandat (senast 2006). Tack för alla röster och personkryss!

  Lili André ny riksdagsledamot på gävleborgsbänken (kristdemokraterna.se)

   

   

 • Brösthälsodagen 15 oktober

  Brösthälsa är också psykisk hälsa- även efter 74 år!

  Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer. Ungefär var femte kvinna som får bröstcancer är över 74 år men trots detta rekommenderas endast mammografi för kvinnor i åldersspannet 40-74 år.

  Fler och fler regioner ser nyttan av att höja åldersgränsen för mammografi. Redan 2016 lämnade Kristdemokraterna i Region Gävleborg in ett förslag att utreda en höjning av åldersgränsen för mammografi, att ge även kvinnor över ...

 • Kristdemokraterna Gävleborg tackar för alla röster i valet 2022!

  Stor nyhet: Kristdemokraternas riksdagskandidat Lili André, Gävle, kommer in i riksdagen. Något som inte har hänt sedan 2006. Jennie Forsblom, Ovanåker, fortsätter som regionråd för Kristdemokraterna i Region Gävleborg. Kristdemokraterna Gävleborg tackar för alla röster, personkryss i valet 2022!

   

   

   

 • Tidiga insatser gör skillnad

  Vi kristdemokrater tror på att det är viktigt att investera i tidiga insatser. Den nyss så tragiskt avlidna Ing-Marie Wieselgren (Visby, Almedalen) skrev i sitt förord till SKRs material ”Värdet av en god uppväxt – Sociala investeringar för framtidens välfärd” redan 2012:

  ”Det är bättre, både för människor och ekonomi, att förebygga problem tidigt. Alternativet – att göra sena, omfattande och dyra insatser – är inte bra för någon. Ändå är det ofta där vi hamnar. Varför? Förmodlig...

 • Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte Hälsingland

  Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande för Socialutskottet besökte Hälsingland den 22 augusti. Vid Bollnäs sjukhus ordnades ett möte med riksförbundet Attention. De jobbar med att påverka för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

  Lili André (KD), Acko Ankarberg Johansson (KD), Jennie Forsblom (KD), Veronica Schmidt Attention, Kanelia Svedberg Attention och Peter Åkerström (KD).

  Gruppen besökte även de två ...