Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Lars O. Molin, ordförande i Kristdemokraterna Örebro

Pressmeddelande
14 juni 2017

Kristdemokraterna i Örebro:

”Stoppa utvisningarna till Afghanistan!”

– Läget i Afghanistan är mycket allvarligt. Utvisningarna till Afghanistan måste därför stoppas. Det vilar ett tungt ansvar på regeringen (S och MP) och Migrationsverket att tillse att så sker, säger Lars O. Molin, ordförande för Kristdemokraterna i Örebro.

Varje dag får vi rapporter om unga ensamkommande barn och unga vuxna som ska utvisas till en oviss och omänsklig framtid. Många av dessa är hazarer, som är en shiamuslimsk folkgrupp som länge varit utsatta för svår förföljelse. Talibanerna, som är sunnimuslimer, tvingade under 90-talet många hazarer till flykt till Iran. Att utvisa de unga ensamkommande till Afghanistan, där de ofta saknar släktingar är obarmhärtigt.

Många asylsökande från Afghanistan har under sin vistelse i Sverige omvänt sig till kristendomen. Ett återvändande till Afghanistan innebär med stor sannolikhet att de kommer att utsättas för förföljelse. De riskerar till och med att mista livet för sin nya tro.

Efter den restriktiva migrationslag som riksdagen antog för ett år sedan saknas en uppföljning av konsekvenserna av denna. Det har varit rimligt att i alla fall kortsiktigt skärpa regelverket, men det är viktigt att den svenska traditionen att ge skydd till asylsökande får gälla.

En allvarlig följd av regeringens politik är att flera tusen ungdomar får regelbunden suicidprevention. Många hamnar i drogmissbruk. Ca 1 800 ungdomar har försvunnit och risken är överhängande att de hamnar i kriminalitet och utsätts för allvarliga brott som människohandel.

– De internationella konventioner som Sverige har ratificerat måste respekteras. Det gäller inte minst barnkonventionen som i hög grad berör de ensamkommande afghanska barnen, sammanfattar Christina Håkansson, vice ordförande för Kristdemokraterna i Örebro.

 

För information: Lars O. Molin 070-533 77 24