• KD: Gör inte landsbygden till ett tyst museum

  ”Regeringens Skogsutredning kallades i Januariöverenskommelsen för Äganderättsutredningen men har istället grandiosa planer på hur äganderätten kan beskäras. Hundra mil som motsvarar två tredjedelar av den totala arealen fjällnära skog föreslås skydd från skogsbruk. Förslagen berör 7000 markägare direkt, men drabbar hela samhällen som kommer tystna. ”

   

  Det skriver kristdemokraterna Magnus Oskarsson, Erling Johansson och Bo Rud...

 • Kristdemokraterna: Kulturen viktig för hela livet

  Kulturens betydelse och värde diskuteras inte så ofta. När diskussionerna kommer i gång handlar det oftast om huruvida man är för eller emot konstformerna eller installationerna av Open Art i Örebros stadskärna. Kulturkvarteret har också orsakat diskussioner som mest handlat om ekonomi. Kulturpolitiken finns sällan med i de politiska diskussionerna och många partier företräder en ganska grund syn på kulturens grundläggande värde.

  Det skriver Kristdemokraterna Len...

 • Kristdemokraterna vill stärka familjens makt

  Ge familjer mer makt, inte mindre! Det skriver Ebba Busch, Erica Gidlöf och Margareta Andergard i Lindenytt den 20 juli. Det är fel att förvänta att Sveriges familjer ska prioritera sin vilja utifrån vad staten bestämt. Man vill istället se ett mer flexibelt system. Läs debattinlägget på deras hemsida eller här nedan.  Så fort jämställdhet hamnar på tapeten är många politikers första instinkt att komma med pekpinnar om hur människor ska leva sina liv. Det gäller särskilt frågor som rör fami...
 • Motverka ensamhet – Efter pandemin behöver vi ett brett agerande!

   

   

   

  Ensamheten tär på många i vårt land. Många äldre led redan före pandemin av ensamhet. För dem och för många fler blev pandemins isolering en närmast omänsklig prövning. Folkhälsomyndigheten rapporterar om ökad oro och ångest hos äldre, men vi vet att ofrivillig ensamhet också påverkar den fysiska hälsan.

  Det skriver Kristdemokraterna Jakob Forssmed, Lars O Molin och Behcet Barsom i  Nerikes Allehanda den 23 juli. Du kan också läsa artik...

 • Mer vård för pengarna efter jourförändring

  ”Den svenska hälso- och sjukvården har i dag svårt att klara hela sitt uppdrag. I skuggan av pandemin så fortsätter vårdens utveckling och möjligheten att bota och lindra blir allt större. Samtidigt växer befolkningen och därmed behoven av sjukvård. Organisationen har svårt att klara den ökningstakten. Pengarna och personalen räcker inte till.”

  Det skriver Behcet Barsom (KD) tillsammans med Karin Sundin (S) och Charlotte Erdberger (C) i dagens Nerikes Allehanda. Du kan läsa artikeln på tid...

 • Riksdagsomröstning om migrationspolitiken

  Den 22 juni röstade riksdagen om en ny migrationslagstiftning. Regeringen och dess samarbetspartier röstade igenom lagen som kommer leda till en ökad asylinvandring till Sverige.

  Kristdemokraterna är mycket kritiska till januaripartiernas hantering av den nya migrationslagen. Vi hade förslag om identitetskrav för permanent uppehållstillstånd eftersom Sverige idag härbärgerar hundratusentals som inte gjort sin identitet klar. Så kan vi inte ha det. Förslaget röstades ned av bland annat ...

 • Pandemin har gjort oss starkare!

  En kris testar verkligen en organisation. Den pågående pandemin påverkar oss fortfarande dagligen men vi kan ändå med tillförsikt blicka framåt mot 2022. Under 2021 satsade vi historiskt höga 330 miljoner och dessa satsningar ligger kvar och till 2022 tillför vi ytterligare 49,5 miljoner.

  Det skriver regionråd Behcet Barsom (KD) tillsammans med Andreas Svan (S) och Torbjörn Ahlin (C) i dagens NA.

  (mer …)

 • KD: Sveriges alla kvinnor förtjänar ett säkrare samhälle

  Den senaste tiden har flera kvinnor bragts om livet av män de haft en relation med. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Vart tionde barn tvingas uppleva våld i hemmet, och i snitt dödas en kvinna av en man hon haft en relation med var tredje vecka i Sverige. Rätten till kroppslig integritet och ett liv utan våld och förtryck borde vara en självklarhet, men för många kvinnor ser verkligheten annorlunda ut.

  Det skriver Kristdemokraterna And...

 • Kulturen skapar livskraft mellan generationer

  Vi kristdemokrater pratar ibland om kultur för äldre och kultur som stärkande kraft för hälsan. Men vad är egentligen kultur för dagens äldre?

   

  Ordet kultur kommer från latinet och kan definieras som ”bearbetning”, ”odling” och ”bild­ning”. Begreppet används till uttryckssätt som sång, musik, litteratur, men också ”levnadssättet hos ett helt samhälle”. Kort sagt – i

  vid bemärkelse all mänsklig aktivitet! Visst ska vi skydda och vårda våra äldre, men ...

 • Så ska vi stoppa de kriminella företagen

  Kristdemokraterna presenterar nu förslag för att komma åt arbetslivskriminaliteten med arbetsmiljöbrott, bidragsbrott och ekonomisk brottslighet. Problem som bara växer under Morgan Johansson och Eva Nordmarks styre. Hans Eklind skriver idag med Ebba Busch och Andreas Carlsson i Aftonbladet.

  ”Det är hög tid att det svenska samhället tar krafttag mot arbetslivskriminaliteten och räddar de hederliga företagen och deras medarbetares arbetstillfällen. Att fuska och fiffla ska inte ...