• KD: Gör inte landsbygden till ett tyst museum

  ”Regeringens Skogsutredning kallades i Januariöverenskommelsen för Äganderättsutredningen men har istället grandiosa planer på hur äganderätten kan beskäras. Hundra mil som motsvarar två tredjedelar av den totala arealen fjällnära skog föreslås skydd från skogsbruk. Förslagen berör 7000 markägare direkt, men drabbar hela samhällen som kommer tystna. ”

   

  Det skriver kristdemokraterna Magnus Oskarsson, Erling Johansson och Bo Rudolfsson i Länsposten under sommaren.

  Våren 2021 har samlat mörka moln vid horisonten för Sveriges viktiga landsbygdsföretag. Utöver EU:s oförståelse för Sveriges gröna näringar har regeringen presenterat två utredningar vars förslag hotar undergräva förutsättningarna för svenskt jord- och skogsbruk.

  Senast nu kom Artskyddsutredningen som är en mardröm av byråkrati, långtgående och omöjliga krav för Sveriges skogsbrukare. När även oavsiktlig påverkan på lokalt fågelliv i en skog föreslås beivras, öppnar sig en avgrund för en skogsföretagare eller bonde som försöker verka på sin mark.

  Regeringens Skogsutredning kallades i Januariöverenskommelsen för Äganderättsutredningen men har istället grandiosa planer på hur äganderätten kan beskäras. Hundra mil som motsvarar två tredjedelar av den totala arealen fjällnära skog föreslås skydd från skogsbruk. Förslagen berör 7000 markägare direkt, men drabbar hela samhällen som kommer tystna.

  Markanvändare ska ersättas vid intrång från staten, det ska ske oavsett lagstiftning och utan en massa rättsprocesser, men själva intrånget ska också undvikas. Vi behöver skogsbruket.

  Den aktivt förvaltade skogen är en effektivare kolsänka än skog som står orörd. Skogsprodukter ersätter energiintensiva produkter med höga koldioxidavtryck vid produktion (trä ersätter betong och metall, papper ersätter plast). Bioenergi från skogen ersätter fossila bränslen.

  Redan 2019 presenterade Kristdemokraterna förslag för hur statliga Sveaskog ska kunna sälja skogsmark till enskilda för småskaligt professionellt skogsbruk. Kristdemokraterna vill ge fler möjlighet att äga skog och bli en del av den klimatrörelse som i praktiken låter en hållbar morgondag växa fram.

  Vi motsätter oss den rådande ambitionen att göra landsbygden till ett tyst museum. Där folk har fått en check för deras skyddade skog eller rovdjursrivna boskap och sen tappat möjligheter långsiktigt att ha något att leva av. En levande och vital landsbygd klarar människor att bygga om vi politiker ger dem arbetsro för det.

  Magnus Oskarsson (KD) Riksdagsledamot och skogspolitisk talesperson,

  Erling Johansson partiföreträdare Kristdemokraterna i Askersund,

  Bo Rudolfsson partiföreträdare Kristdemokraterna i Laxå