• Pandemin har gjort oss starkare!

  En kris testar verkligen en organisation. Den pågående pandemin påverkar oss fortfarande dagligen men vi kan ändå med tillförsikt blicka framåt mot 2022. Under 2021 satsade vi historiskt höga 330 miljoner och dessa satsningar ligger kvar och till 2022 tillför vi ytterligare 49,5 miljoner.

  Det skriver regionråd Behcet Barsom (KD) tillsammans med Andreas Svan (S) och Torbjörn Ahlin (C) i dagens NA.

  Under 2020 och 2021 testades Region Örebro län hårt med snabbt förändrade förutsättningar och med ett uppdrag som aldrig varit tydligare. Vi ska finnas där varje dag för länets invånare och de ska kunna lita på att vi gör vårt bästa för att rädda liv och driva länets regionala utveckling framåt. Detta gör vi genom att samarbeta. Det har varit en absolut nyckelfaktor att vi lyfter varandra och samverkar över gränser trots det ansträngda läget. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv. Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättras ständigt på ett hållbart sätt med invånaren i fokus och det skapar utveckling i vår organisation och i vårt län. I vårt dagliga arbete ska vi hålla hög kvalitet, ge utrymme för det professionella omdömet och ha tillit. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor och Örebro län.

  För att möta framtiden har pandemin snabbat på viktig utveckling inom många områden. Digitaliseringen har på kort tid tagit enorma kliv framåt. Ett exempel är vårt arbete med ”digitalt först” som innebär bland annat att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval till kontakter med Region Örebro län. På mindre än två år har medarbetare utvecklat digitala arbetssätt som utan pandemin hade tagit mycket längre tid att få på plats. Förutom att digitaliseringen har sparat resurser så har de nya digitala verktygen skapat bättre förutsättningar för arbete och kommunikation för såväl medarbetare i Region Örebro län som för invånarna.

  Vi glada och stolta över att vi fortsätter de stora satsningarna. Inför 2021 satsade vi 330 miljoner med tydligt fokus på utvecklingen av hälso- och sjukvården och för våra medarbetare. Det är resurser som har gett mer i lönekuvertet för många. Vi har även ökat kapaciteten för att kunna jobba med den uppskjutna vården. För 2022 skjuter vi till ytterligare 49,5 miljoner kronor för politiska prioriteringar varav 40 miljoner går till hälso- och sjukvården.

  De särskilda satsningarna på hälso- och sjukvården under 2022 kommer bland annat att fokusera på den akuta närsjukvården och närsjukvårdens arbete med psykisk ohälsa. Det är viktiga extra satsningar på att förstärka vården kring utsatta patientgrupper. Vi fortsätter att satsa på att förstärka första linjen för barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Vi ska utveckla vården kring nyfödda barn och svårt sjuka barn som behöver vård i hemmet.

  I budget 2022 tillför vi mer resurser för återstart och omställning av jobb, utbildning och företagande i Örebro län. Inom området Regional utveckling har det skett stora förändringar av förutsättningar för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Med fortsatta riktade insatser och stöd kan vi ge länet bra förutsättningar för att komma starkare ur pandemin.

  Nya förutsättningar har påverkat resmönstret kraftig. Inför 2022 så kommer vi att arbeta med att få tillbaka resenärer till kollektivtrafiken. Hemarbete kommer med all säkerhet vara en del av framtidens arbetsplats och det kommer att påverka hur människor reser i länet. Därför satsar vi miljoner för att kunna möta det nya behovet och arbeta långsiktigt med att få nya och gamla resenärer tillbaka till kollektivtrafiken.

  I vårt län ska invånarna kunna känna trygghet, frihet och hopp inför framtiden. Det är bara tillsammans som vi kan skapa ett bättre liv. Aldrig har Regionens gemensamma vision känts mer angelägen och meningsfull än vad den gör just nu.

  Andreas Svahn (S)

  Torbjörn Ahlin (C)

  Behcet Barsom (KD)