• Kristdemokraterna: Kulturen viktig för hela livet

  Kulturens betydelse och värde diskuteras inte så ofta. När diskussionerna kommer i gång handlar det oftast om huruvida man är för eller emot konstformerna eller installationerna av Open Art i Örebros stadskärna. Kulturkvarteret har också orsakat diskussioner som mest handlat om ekonomi. Kulturpolitiken finns sällan med i de politiska diskussionerna och många partier företräder en ganska grund syn på kulturens grundläggande värde.

  Det skriver Kristdemokraterna Lennart Bondeson, Gunn Öjebrandt, Thord Andersson, Lars O Molin och Malin Silén i dagens NA. Läs artikeln på NA.se eller nedan. 

   

  I den människosyn som kristdemokratin bygger på betonas att människan är mer än en biologisk varelse. Hon har andliga och själsliga dimensioner som behöver tillgodoses utöver de materiella behoven. Människan behöver konst och kultur för att kunna växa. Genom kulturen får vi rötter till vår historia, mening i nuet och möjlighet att finnas med i ett sammanhang. Det har blivit särskilt påtagligt under pandemin.

  Vi företräder en politik som placerar kulturen i välfärdens hjärta eftersom den har en omistlig kraft och ett unikt egenvärde för människors växande. Konst och kultur måste få genomsyra samhällets alla delar.

  Det finns två utmaningar och indirekta hot mot kulturen. Den ena är den instrumentella synen på kultur. Den ska finnas för att göra ”nytta” och inte för sitt egenvärde. Kultur ses inte som en del av välfärdens kärna utan ställs ofta mot skola och vård. Inte sällan ses kulturen som något ”extra” när det finns resurser över.

  Det andra och på sikt kanske allvarligaste hotet är de politiska krafter som vill begränsa eller styra den konstnärliga friheten utifrån politiska motiv. Försök att styra vilka böcker som ska få finnas på biblioteken och förbud mot konst som ”upprör” riskerar att begränsa yttrande-friheten. Myndigheten för Kulturanalys kritiserade nyligen regeringen för att utnyttja kulturpolitiken i syfte att villkora kulturbidragen.

  Vi kristdemokrater vet att samhällsgemenskap byggs av ideella och privata initiativ samt av det det offentliga, men står upp för ”armlängds avstånd” för kulturens egenvärde och frihet. Därför har vi också prioriterat kulturen högt i det lokala politiska arbetet. Ett levande och rikt kulturliv är en förutsättning för en växande kommun. Kulturen ska finnas som en självklarhet i förskola, skola, äldreomsorg och sjukvården.

  Som kristdemokrater i ledande uppdrag drivs vi av kulturens betydelse för ett gott samhälle. Vi har drivit igenom stora satsningar som Kulturstråket, Open Art, renovering och ökade resurser till Örebro Konserthus med Svenska Kammarorkestern samt till Länsteatern och den genomgripande renoveringen av Länsmuseet och aktuella utställningar på Slottet. Dessutom storsatsningen genom byggandet av Kulturkvarteret samt införandet av El Sistema. Vi vill också få en professionell teaterscen i länet igen.

  Vår kommun och region har i hög grad präglats av kraften i de folkrörelser som växte fram under mitten av 1800-talet och där föddes också demokratin. Sången, musiken och läsandet har varit och är ovärderligt för sammanhållning och demokratiutveckling. De offentliga kulturinstitutionerna utgör tillsammans med den ideella sektorn och det fria kulturlivet en kulturell infrastruktur som berikar varandra.

  Institutionerna fungerar som ett nav i ett rikt kulturliv. Att värna den kulturella infrastrukturen över tid är angeläget och särskilt då i tider när ekonomin stramas åt.

  Det är lätt att tro att kultur endast är det som finansieras av offentliga medel. Men hela civilsamhällets insatser och privata filantroper ger bredd och djup som det offentliga aldrig kan ersätta. Tänk bara i sommar på alla glada amatörteatrar som förgyllt hemestern!

  Vi kristdemokrater är stolta över det starka kulturliv som vi fått förmånen att leda och företräda. Vi kommer att fortsätta att verka för en kultur med egenvärde och samhällskraft – för växande människor som formar ett växande samhälle!

  Lennart Bondeson (KD)

  Ordförande kulturnämnden Örebro kommun

  Gunn Öjebrandt (KD)

  Styrelseordförande Länsmusiken i Örebro AB

  vice ordförande Regional musik i Sverige

  Thord Andersson (KD)

  vice ordförande Länsteatern i Örebro AB

  Lars O Molin (KD)

  vice ordförande Örebro läns museum

  Malin Silén (KD)

  ledamot Region Örebro läns kulturnämnd