Blogg eller webbsida med Kristdemokraternas layout

Är du webbansvarig i en partiavdelning eller i ett Partidistrikt för KD!

Och vill registrera en blogg eller webbsida med Kristdemokraternas layout; kontakta helpdesk@kristdemokraterna.se

Vår nuvarande mall kan du se på:
wp.kristdemokraterna.se/partiavdelningsmall