• Våra förtroendevalda

  – Kommunfullmäktigegruppen –


  Christopher Dywik, Melltorp
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun
  Vice Ordförande i Södermöre kommundelsnämnd
  Vice Ordförande i Servicenämnden
  Vice Ordförande i Stiftelsen Kalmar Länsmuseum och Jenny Nyström & Curt Stoopendals stiftelse
  Vice Ordförande i Lokala Pensionärsrådet i Södermöre.
  Ledamot av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
  Ledamot i Water Forum (Arbetsgrupp för vattenfrågor inom EuroRegion Baltic).
  Ersättare i SKL, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet
  Ersättare i Övervakningsnämnden och Brottsförebyggande rådet.

  Kontakt: Christopher.engstrom-dywik@kalmar.se, 076-16 340 92


  Carolina Almeborg, Lindsdal
  Ledamot av Kalmar Kommunfullmäktige.
  Kontakt: Carolina.almeborg@kristdemokraterna.se

  Alexander Krasnov, Sandås
  Ledamot av Kommunfullmäktige
  Ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden.
  3:e ersättare i Regionfullmäktige.

  Kontakt: alex_krasnov@hotmail.com


  Fredrik Sjömar, Sandås
  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ersättare i Utbildningsnämnden.

  Kontakt:fredrik.sjomar@kristdemokraterna.se, 070-35 89 832


  Karin Karlsson, Getingen
  Ersättare i Kommunfullmäktige
  Ledamot i KSRR:s styrelse
  Ersättare i Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse

  Ledamot i Donationskommittén för samfonder m.m.
  Kontakt: karin.e.karlsson@kristdemokraterna.se