• Kalender

  Datumplan för Kristdemokraterna i Kalmar kommun 2020

  Uppdaterad: 2020-03-23, 23.29

  KFG = Kommunfullmäktigegruppen
  KPA = Kommunpolitiska gruppen (möte med samtliga förtroendevalda i nämnder, bolag etc.)
  KF = Kommunfullmäktige
  KS = Kommunstyrelsen
  Alliansgruppmöte = Möte med Alliansens gruppledare, vice Ordföranden i kommunala bolag och nämnder samt andra ledande företrädare.