• Välkommen till Kristdemokraterna i Kalmar

  Kristdemokraterna är ett borgerlig, socialt- och ekonomiskt ansvarstagande parti. Vår politik utgår från idén om samhällsgemenskap baserad på familjens frihet, det personliga ansvaret, den kristna värdegrunden och ett starkt civilsamhälle.

  Vi slår vakt om småskalighet, marknadsekonomi, decentralisering, lag och ordning, en human och verklighetsförankrad invandringspolitik, en ansvarsfull miljöpolitik och omsorgen om de svaga i samhället.

  Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

   

   

  Kristdemokraterna har sitt kansli på Trädgårdsgatan 12 (vi är inte bemannade dagligen).