• Styrelsen

  Under uppdatering

  Junita Karlsson
  Ordförande
  Kontakt: junita.karlsson@kristdemokraterna.se

  Lennart Lindstedt
  vice Ordförande
  Kontakt: Lennlind@live.se

  Christopher Dywik, Ledamot och stretegisk valledare
  Kontakt: Christopher.engstrom-dywik@kalmar.se, 076-16 340 92

  kalle

  Karl-Gustav Kyrk, ledamot och kassör

  margreth

  Margreth Johansson, ersättare

   


  Fredrik Sjömar, ledamot och sekreterare
  Kontakt: fredrik.sjomar@kristdemokraterna.se

   


  Liselotte Ammert, Kvarnholmen
  Ledamot


  Carolina Almeborg, ledamot


  Alexander Krasnov, ledamot

  Monica Bäckström,
  Ersättare


  Michael Ohlsson, Ersättare & praktisk valledare och kampanjansvarig

  Daniel Johanisson, Ersättare

  Arne Sjöberg
  Ersättare
  Kontakt: arnes@ltkalmar.se