• Stöd vår valfond

    Skänk pengar till KD Kalmars valfond:

    Plusgiro: 66 13 83 – 0