• Matz Edins donationsfond

  matz_edin_1024x768

  Utdelning ur fonden görs som erkänsla för förtjänstfullt arbete till den som, genom sitt engagemang för Kristdemokraterna i Kalmar kommun, varit ett föredöme för sina partikamrater och verkat i Matz Edins anda.

  Donationsfonden inrättades av och är uppkallad efter Matz Edin som var Kristdemokraternas allra första politiker som tog plats i en beslutsfattande församling, redan 1964 i kommunfullmäktige i Kalmar. Matz satt kvar på det uppdraget han fick 1964 ända tills han den 8:e december 2006 gick bort. Matz var för många, även de ifrån andra partier, engagemanget och fritidspolitikern personifierad.

  2019 Fredrik Sjömar
  2018 Mats Wåhlin
  2017 Karl-Gustav Kyrk
  2016 —————
  2015 Ruth Pahlm
  2014 ———–
  2013 Michael Ohlsson
  2012 Monica Bengtsson
  2011 Elisabeth & Rune Sporrong
  2010 Lennart Simonsson
  2009 —————-
  2008 Christopher Dywik
  2007 —————–
  2006 Nadja Mirghasemi
  2005 Ronny Jennersjö
  2004 Ruth Pahlm
  2003 Karl-Gustav Kyrk